Det var knappast någon trängsel i Mässhallen när 51-åriga Vita Hästen hade sitt årsmöte.

Ett knappt 20-tal engagerade medlemmar kunde ändå konstatera att det mesta ser bättre ut nu än för ett par säsonger sedan.

6 726 000 kronor har skurits bort varav 4 344 000 av dessa var personalkostnader.

Det innebär att föreningen Vita Hästen kunnat redovisa ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor vilket var cirka 700 000 kronor bättre än budgeterat för 2017–2018.

Det finns en del frågetecken inför framtiden. Ett leverantörskrav och bland annat den juridiska processen mot den tidigare anställde säljaren Johannes Cakar. "Utfallet av processen är inte vid påskrivandet av årshandlingarna inte känt. Styrelsens bedömning är att tillräckliga reserver finns", skrev den auktoriserade revisorn Ola Jakobsson på Especto AB.

Men bilden är en helt annan mot hur det såg ut i fjol.

– Det ser bättre ut absolut. Vi har mycket att jobba med, men vi är på rätt väg, sa en nöjd ordförande Yvonne Anglesjö mellan årsmötet för Hockey Club Vita Hästen och stämman för klubbens aktiebolag som följde, strax efteråt.

Hästens ordförande anser att bemötandet är ett helt annat nu än tidigare.

– Jag är mycket imponerad över uppslutningen runt omkring Vita Hästen.

Hästens varumärke är känt men det har haft vissa ekonomiska skönhetsfläckar?

– Det har nog varit så, inte nu längre. Det är inte alls det som man pratar om, utan vi får mycket beröm nu, säger Yvonne.

Vita Hästens årsmöte klubbades på dryga 25 minuter.

Efter det avtackades bland annat valberedaren Ulrik Bergmark efter 37 år i Hästens tjänst samt styrelseledamoten Annika Kindeberg.

In kom fyra nya namn.

– Väldigt kul. Den nya styrelsen gör att vi får in kraft och energi. Richard Lundqvist, Tord Önnergren, Peter Flygt och Mattias Kindeberg som också är ny i styrelsen. En blandning från olika delar i näringslivet som är viktigt att få in, sa Yvonne Anglesjö.

I den kommande budgeten finns ett ekonomiskt utrymme för att anställa en ledarkraft för att kunna försörja klubben bättre med egna spelare i framtiden.

För knappt två veckor sedan analyserade Mike Helber Hästens silly season på hockeyallsvenskans egen hemsida. Den tidigare LHC-spelaren och sportchefen ställde en del frågetecken kring lagbygget.

– Jag undrar vad han baserar det på. Det känns som vi har en ung hungrig trupp, jag har träffade dem senast idag, sa Yvonne som tror mycket på gruppens tajta sammansvetsning.