STCC-mästaren kritisk till diskningskaoset

Johan Kristoffersson vann STCC under en säsong som till stor del präglades av diskvalificeringar och överklaganden.

I slutändan påverkades han inte av det men han är kritisk till bristen på tydlighet från högre instanser.

Det kunde ha skötts på ett mycket bättre sätt.

5 oktober 2018 17:41

Den 19 augusti vann Mikaela Åhlin-Kottulinsky STCC-tävlingen på Gelleråsen. Efter anklagelser om att ha modifierat avgassystemet lämnades protester in mot Åhlin-Kottulinskys team PWR Racing. Samtliga förare i teamet diskvalificerades och fråntogs poäng. PWR-teamet menade dock att de hade tolkat reglementet rätt och att inget fel hade begåtts.

Tre veckor senare, efter överklagan, friades teamet och förarna fick tillbaka sina poäng. Några dagar senare meddelade STCC att ännu en överklagan, denna gång mot beslutet att fria PWR, hade lämnats in.

"Oacceptabelt"

Johan Kristoffersson, som kör för Volkswagen Dealer Team Bauhaus, drabbades i slutändan inte av kaoset. Men likväl är STCC-mästaren kritisk till hur det har skötts.

Jag känner väl att det är oacceptabelt att det finns tolkningsutrymme vad gäller tekniska förutsättningar. Det är uppenbart att det är för otydligt för teamen att förstå när inte ens STCC, bilsportförbundet, TCR och disciplinnämnden själva kan lämna ett rakt svar. Disciplinnämnden tog över tre veckor på sig att ta ett beslut. Det blir svårt för publiken att förstå vem som vinner när man till och med hinner köra en deltävling till innan den förra är avgjord, säger Kristoffersson.

"Tydligare linje"

TT: Det är för svårt att veta vad som gäller i frågan?

Bevisligen så de som verkligen ska kunna det, kan det ju inte heller. Det är ju det som är så B. Att de inte kan ha en tydligare linje om vad som gäller och vad som inte gäller. Det kan jag tycka är dåligt, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!