Enhetschef för anläggningar och uthyrningar på kultur- och fritidskontoret, Viktor Månsson, är positiv till engagemang och förslag från ideella krafter.

Han uppskattar försiktigt kostnaden för att sätta belysning plus el och vatten till cirka 40 000 kronor.

– Det måste utgå från att det finns någon form av betalningsgaranti som utgår från en kostnad. I det här fallet är det vatten som ska tas från Nodra som sköter vatten och avlopp i kommunen. Den el som belysningen kräver måste också kunna faktureras till någon som kan åta sig att betala. I det här fallet vore det naturliga att det ska hamna på kultur- och fritidsnämnden. Ska det tas från vår budget måste det ha fattats ett beslut om det, säger Månsson när han via Sporten hör om Erik Svenssons önskan om att spola den lilla planen i övre Åby.

Det ekonomiska utrymmet för projektet är litet när politikerna ålagt Norrköpings kommun att skära ekonomiskt på nämnderna i höstas.

– Behovet måste ställas mot de besparingskrav vi redan har på sju miljoner kronor som vi ska ta från föregående års budget. Att lägga till nya kostnader i ett läge då vi planerar bort andra kostnader kan bli besvärligt, säger Månsson.

Han anser att isytorna i Norrköping när det gäller allmänheten räcker till.

– Det är den föreningshyrda verksamheten där isytorna inte riktigt räcker till, och som är begränsade.

Månsson uppskattar dock ideella initiativ från allmänheten.

– Vi måste ställa kostnader i relation till vinsterna. Men det är klart att ideellt engagemang är kostnadseffektiv verksamhet när den finns.