Fonder räddar kollot

Sommarlov! En del av ungdomarna drar på charter med föräldrarna - andra blir kvar i stan och påminns om familjens skrala ekonomi.

17 juni 2009 00:20
Mer än en kvarts miljon barn lever i fattigdom i Sverige. När skolan gör sommaruppehåll är många av dem utlämnade till hemkommunens aktiviteter. NT har undersökt vad som händer i Norrköping i sommar och det finns en hel del kul som händer, trots alla neddragningar. Bland annat satsas mer pengar på årets kolloverksamhet. På Sjöberga och Östervik ordnas kollon för alla åldrar under hela sommaren. Kolloverksamheten ska främst vara en hjälp för familjer och ensamstående som inte har råd att åka i väg med sina barn på sommaren.

 

- Totalt kommer 200 barn att få plats på någon av kommunens kollon.

 

I stort sett alla som söker kommer att få en plats, berättar Lars Hansson på kommunens familjehemsgrupp som tillsammans med Sjöberga och Östervik väljer ut vilka barn som ska få en plats på årets kollo.

 

Samarbetar
Kommunen samarbetar med socialtjänsten, skolkuratorer och skolsköterskor för att kunna erbjuda kollo för lämpliga barn. Genom att titta på de familjer som har ekonomiskt bistånd kan många ensamstående föräldrar hittas och erbjudas plats.

 

I år budgeterar socialkontoret 611 000 kronor till kolloverksamhet. Det är en ökning från förra året. Den största delen av kostnaden finansieras med hjälp av pengar ur olika fonder.

 

Från början hade kommunen velat dra in på en familjevecka på Sjöberga, då föräldrar kan bo på kollo tillsammans med sina barn.

 

- Men då såg vi att 16 familjer inte skulle få någon plats, så till slut fick vi pengar för den veckan också, berättar Lars Hansson.

 

Friplatser
För att kunna erbjuda fler barn att bo på kollo samarbetar kommunen sedan ett år tillbaka med Brevik som drivs av en stiftelse som är knuten till KFUM. Föreståndaren Pia Krook berättar att de i år har lyckats tigga till sig 300 000 kronor från fonder och sponsorer, vilket är dubbelt så mycket jämfört med förra året. Pengarna används till att erbjuda behövande barn gratisplatser.

 

- Förra året fick 85 barn friplatser från kommunerna runtomkring. I år har vi utökat det hela genom att vi även samarbetar med den syrianska kyrkan i Norrköping. Vi betalar hälften av deras barns avgift.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!