Här skulle de ha tänkt tvärt om

Ibland kan det vara bra att tänka tvärt om - som när man skyltar för separerade gång- och cykelbanor.

6 oktober 2010 09:11
På Margaretagatan i Söderköping har man skyltat så att gång- och cykeltrafikanter riskerar att kollidera med varandra.

 

En vaken cyklande Söderköpingsbo uppmärksammade NT på den märkliga skyltningen, som innebär kollisionsrisk mellan gående och cyklister på den nya gång- och cykelvägen vid Margaretagatan, där en tydlig mittlinje målats för att separera de som går och cyklar.

 

I västlig riktning, mot biblioteket, är det skyltat så att cyklister ska använda den högra filen och de som går ska använda den vänstra.

 

Åt andra hållet är det skyltat likadant: cyklister ska använda den högra filen och de som går ska använda den vänstra.

 

- Tänkte inte på det ...  säger nog skyltansvarige som missade att denna skyltning innebär att gående nu möter cyklister, eller tvärtom, från båda hållen, vilket inte var meningen.

 

På den relativt korta sträckan har flera felaktiga skyltar satts upp - åtminstone åt ena hållet. Eller det andra ...Henrik Johansson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!