Wikström satsar på bildning

- Kryssa en kvinna till EU-parlamentet! EU är så otroligt ojämställt, 70 procent av parlamentarikerna är män.

29 maj 2009 00:19
Uppmaningen kommer från folkpartiets tredjenamn, Cecilia Wikström, som i går, torsdag, gästade Söderköping. Som den litteraturförespråkare hon är började hon sitt besök i staden i Söderköpings bokhandel för att sedan gå vidare till biblioteket.

 

- Så här ska en bokhandel se ut, utbrister hon förtjust när hon kliver in in vad som lär vara Sveriges äldsta bokhandel. För ett par år sedan skapade Uppsalaprästen och EU-kandidaten debatt när hon föreslog att en svensk litteraturkanon skulle införas. I dag har debattens vågor lagt sig men hon slåss fortfarande för en svensk, och nu även en europeisk, litteraturkanon och för ökad bildning.

 

- Inte mindre än 25 procent av eleverna i Europa läser allt sämre och långsammare. Det är allvarligt för demokratin. Bildningen i Europa är eftersatt och det är särskilt allvarligt eftersom det strider mot kommissionens mål att Europa ska bli en kunskapsekonomi.

 

Förutom att stärka språkets betydelse och läsförmågan skulle en europeisk kanon också kunna bidra till att stärka den europeiska identiteten.

 

Skolan spelar viktig roll
- Den som inte känner till sina historiska rötter är fångad i nuet. Är man trygg i det egna språket och sin kulturella identitet kan även vara öppen för andra kulturer.

 

Här har skolan en viktig roll. Många barn växer upp i hem utan böcker eller läsande föräldrar.

 

- I skolan har barnen samma förutsättningar och här kan man presentera litteratur för barnen.

 

Men redan i förskolan kan man arbeta för en ökad förståelse mellan olika människor genom att skapa möten i litteratur och musik.

 

Fria ordet viktigt
Det fria ordet och de mänskliga rättigheterna återkommer Cecilia Wikström till när hon pratar. Frågor som alltid varit viktiga för liberalerna. EU ska inte vara en bastion som stänger ute resten av världen, tycker hon, utan en sammanslutning av 27 länder som samarbetar för fred i humanitetens tecken.

 

- Men för det krävs att vi har en liberal grupp i EU-parlamentet.

 

På frågan varför intresset för EU är så lågt kontrar Cecilia Wikström med att säga att hon inte håller med.

 

- Det är media som påstår det. Jag tycker att intresset inte är så dåligt.Det är kul att möta 18-åringar som ska få rösta för första gången.

 

- Miljön är ungdomarnas absolut viktigaste fråga och det är vår generation som måste komma med ekosmarta lösningar och inte lämna en springnota till nästa.

 

Hon hoppas att alla 27 medlemsländer i slutet av året ska skriva på ett bindande avtal om att minska utsläppet av växthusgaser med 30 procent till 2020.

 

Wild card
- Men även om det bara blir 20 procent är det fantastiskt eftersom alla länderna är bundna till samma åtagande. Här har Sverige mycket att bidra med.

 

Bland annat ska vi inte monopolisera vår kunskap utan sprida den till andra länder.

 

Hon ser sig själv som partiets wild card. I dag har partiet två mandat i EU-parlamentet men nästa mandatperiod ska det vara fler.

 

I alla fall om man får tro både Cecilia Wikström och hennes kandidatkollega José Kimenga från Norrköping som var med under besöket.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!