Tangenter bättre än penna för barnen

Barn lär sig läsa snabbare genom att skriva på datorn. Handskrift bromsar utvecklingen, hävdar den norske forskaren Arne Trageton.

16 augusti 2007 01:06
Arne Trageton är pedagog och lärarutbildare vid Högskolan i Stord/Haugesund i Norge. Under många år har han forskat i barns läs- och skrivinlärning, och resultatet redovisade han igår för Söderköpings lärare och pedagoger som jobbar med barn upp till tredje klass.

 

Ska vara en lek
Arne Tragetons forskning visar att barn har lättare att lära sig läsa genom att skriva på datorn. Det enkla sättet att sätta ihop ord med datorns hjälp upplevs som roligare.

 

-Lärandet ska vara en lek. Många barn i första klass har dålig motorik, och att hålla i pennan och skriva fina bokstäver är inte lätt för dem. Det är enklare med datorn och barnen känner större lust till att skriva, säger Arne Trageton.

 

-Skrivglädje ger också stor läslust, säger han och menar att de historier barnen författar på datorn ökar lusten att läsa böcker.

 

Handskrift bromsar
Arne Trageton förspråkar utelekar för att stimulera fantasin och det som sker ute på skolgården kan bli hisnande historier som skrivs ner och blir till en bok med teckande bilder till. Varje barn ritar och skriver en berättelse efter sin förmåga. Första läsåret används pennan endast till att rita med. Det är först i andra klass man börjar skriva med den, då i skrivstil.

 

-Handskrift bromsar utvecklingen det första året, säger han.

 

Startade 2006
Arne Tragetons föreläsning var en av flera i Barn- och utbildningsförvalningens satsning på språkutveckling. Satsningen startade under höstterminen 2006 efter en nedåtgående kurva för läsförståelsen hos femteklassarna.

 

Alla ska nå målet
-Cirka 15 procent av eleverna i årskurs fem uppnår inte målen i svenska. Vi siktar på att alla ska komma dit, säger Marie Arthur, specialpedagog i Elevhälsan.

 

Bland elever i årskurs två har trenden nu vänt, och i våras visades ett resultat där endast 6 elever av 114 hade specifika lässvårigheter.

 

En av många
-Det ser bra ut för årets andraklassare. Vår satsning på höjd kvalitet i undervisningen och personal som är mer uppmärksam på problemen har gett resultat, säger Marie Arthur.

 

Om Arne Tragetons pedagogik kommer att finnas i Söderköpings skolor i framtiden är inget som Maria Arthur spekulerar i.

 

-Den är väldigt annorlunda i och med att man inte skriver med pennan utan med datorn. Det är en av många viktiga metoder och ingen metod ska slå ut allt annat. Det viktiga är att vi har mångfalden och anpassar oss efter barnens behov, säger Maria Arthur.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!