Låt avslöjandet bli ett startskott

Avslöjandet om könsstympningar i Norrköping slog ned som en bomb. Det är hög tid att ta tag i det dolda problemet.

22 juni 2014 18:38

I fredags kunde NT berätta att Norrköping inte är någon fristad från könsstympningar.

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att kartlägga hur man på bästa sätt kan förhindra att barn i Sverige könsstympas, vilket får ses som en av anledningarna till att avslöjandet sker just i Norrköping.

Fokus har legat på att utbilda den personal som möter barn och ungdomar i vardagen, vilket bland annat gäller skolsköterskor, kurator och skolläkare, men även socialtjänst och polis. En svårighet är dock att könsstympningen inte sällan genomförs när barnen är väldigt unga, vilket innebär att även de som jobbar inom skolväsendet också måste vara medvetna om fenomenet. Om Norrköpings arbetssätt visar sig vara effektivt kan det bli vägledande för landets övriga kommuner.

I NT:s reportage stod att läsa att allt fler könsstympade flickor upptäcks. Bara i Norrköping har man hittills upptäckt att ett 60-tal flickor blivit utsatta för ingreppet, varav hälften av dessa går i samma skolklass.

Avslöjandet är djupt skrämmande. Att ett 60-tal barn har utsatts för detta fasansfulla ingrepp i den tämligen lilla staden Norrköping var det nog inte alla som hade väntat sig.

I den klass där alla 30 flickor blivit könsstympade hade 28 av dessa utsatts för den grövsta formen av ingrepp, så kallad faraonisk könsstympning. Den innebär att alla könsdelar skärs bort, därefter sys underlivet ihop för att endast lämna en liten öppning. Vilka oerhörda smärtor och allvarliga problem ett sådant ingrepp orsakar är enkelt att räkna ut.

Det är uppenbart att kommunikationen med föräldrarna är viktig; inte minst att klargöra att dylika ingrepp är olagliga att utföra - oavsett om de sker i landet eller utomlands. Tystnadens kultur, familjens heder och att problemen ofta uppkommer när barnen blir äldre gör att många ingrepp passerar obemärkt förbi.

Trots det skrämmande reportaget har reaktionerna tyvärr varit modesta. Det finns förmodligen en välmenad försiktighet vilken resulterar i en rädsla att råka trampa någon på tårna eller uppfattas som rasistisk - det är dock ett beteende som bara riskerar att drabba de utsatta flickorna ytterligare. Vad som behövs är att deras utsatthet kommer upp till diskussion så att adekvata lösningar kan utarbetas.

Givetvis är det viktigaste att fortsätta bidra med stöd, hjälp och information till de berörda familjerna. Och det är glädjande att lagstiftningen talar sitt tydliga språk.

Men det är också viktigt att det tydligt markeras mot beteendet, vilket på intet sätt kan ursäktas, trots sina starka kulturella band.

Sverige måste förbli en fristad för kvinnor. Unga skolflickor uppväxta i Sverige ska inte behöva frukta bli omskurna, vilket i dag tyvärr är fallet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrköpings Tidningar juni