Brottslighet rakt framför våra ögon

Kriminalitet inför öppen ridå undergräver rättsmedvetandet och skadar förtroendet för polis och åklagare.

13 juni 2014 04:13

Som NT rapporterade i går, torsdag, och även tidigare pågår det en omfattande och välorganiserad alkoholsmuggling från Tyskland till Sverige och Östergötland. Flera bussbolag i Östergötland, Stockholm och på Västkusten gör systematiska alkoholresor ner till Tyskland och levererar öl, vin och sprit till köpare längs med vägen norrut.

Smuggelligorna uppges tjäna mångmiljonbelopp på sin verksamhet. De cirka 80 resorna som gjorts till Östergötland de senaste fyra månaderna beräknas ha gett ligorna intäkter på 12 miljoner konor.

Upplägget är till synes enkelt. Ett bussbolag kör en i praktiken tom buss ner till södra Sverige, där hoppar ett antal ”målvakter” ombord. Bussen fylls med tonvis av alkohol och om den stannas av tullen i Skåne uppger ”målvakterna” att spriten är deras för eget bruk. Därefter fortsätter bussen norrut, utan ”målvakterna” men med bussen full av alkohol som snabbt levereras till köpare längs med resan upp i landet.

Allt det här sker mitt framför ögonen på polis och andra rättsvårdande myndigheter. Det görs förvisso samordnade insatser mellan polis, åklagare och tull, men trots tillslag och beslag fortgår verksamheten. I de fall någon döms för verksamheten är det måttfulla påföljder som utdöms. Dessutom visar det sig att myndigheterna, med olika varianter av motivering, inte förmår att prioritera smugglingen.

Detta trots en ganska god bild av verksamhetens aktörer, sätt att operera och frekvensen på resorna.

Som alltid är det givetvis en prioriteringsfråga. Mellan raderna kan man i rapporteringen utläsa en viss frustration över overksamheten på området från tillfrågade poliser. Dessutom uppges att samverkan mellan polis och tull inte fungerar tillräckligt bra.

Utvecklingen är högst olycklig. Dels för att brottslighet får fortgå framför ögonen på polis och rättsvårdande myndigheter utan att de kan eller vill ingripa. Dels för att den ”tillåtna” brottsligheten snabbt urholkar medborgarnas rättsmedvetande. Varför bry sig om inte ens polis, tull och åklagare gör det? Kan ett gäng kriminella göra mångmiljonvinster utan att någon ingriper blir det svårare att motivera lagefterlevnad hos alla andra.

Dock finns det ett personligt ansvar. Köp inte insmugglad sprit! Utan en marknad för alkoholbussarnas ”tjänster” försvinner grunden för kriminaliteten.

Samtidigt finns det exempel där polis lyckats stoppa eller bromsa alkoholbussarna. Polisen i Stockholm slog i våras till mot ett bussbolag i Järna. Fyra personer sitter häktade, misstänkta för grov varusmuggling. Polisen i vårt län borde kunna göra samma insatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!