Vindkraft bra för klimatet

Arne Bengtsson skriver 1/9 att den förda politiken med elcertifikat till förnybar energi drabbar elkonsumenterna. Detta stämmer inte. Tack vare elcertifikat har vindkraft, biokraft, vattenkraft och solkraft byggts ut de senaste tolv åren motsvarande ungefär 15 procent av elanvändningen i Sverige.

3 september 2015 13:49

Den goda tillgången på el pressar elpriserna. Teknikkonsultföretaget Pöyry har i en rapport visat att elpriset hade varit mer än fem öre högre om utbyggnaden av vindkraft inte hade skett. Elkonsumenterna betalade 2014 endast 2,8 öre per kilowattimme (kWh) för elcertifikaten som finansierar förnybar produktion. Elkonsumenterna tjänar alltså sammanlagt minst tre miljarder kronor per år på vindkraftsutbyggnaden.

Ett vindkraftverk på tre megawatt (MW) producerar under ett år omkring nio miljoner kilowattimmar el. Det räcker till 2 000 hushåll. Med 3 000 vindkraftsverk i Sverige producerade vindkraften under första halvåret i år 12 procent av elanvändningen i Sverige.

Arne Bengtson menar att vindarna är svaga under kalla perioder när behovet av el är stort. Han begår samma fel som folkpartiledaren Jan Björklund som i tv påstod att det blåser mest på sommaren. När meteorologerna och andra protesterade fick Jan Björklund erkänna att han hade haft fel. Sanningen är att vindkraften ger mest el på vintern när elbehovet är som störst.

Elsystemen i Europa hänger ihop. Om vindkraften i Norrköping producerar en extra kilowattimme så tar den vägen någonstans. Sverige exporterade under första halvåret tio miljarder kilowattimmar el. Denna el ersätter el som annars producerats med kol, olja och gas och gett koldioxidutsläpp på upp till tio miljoner ton. När kolbaserad elproduktion i Finland, Danmark, Tyskland och Polen ersätts med svensk vindkraftsel gör vi en insats för klimatet samtidigt som Sverige får exportintäkter.

Investeringar som privatpersoner och företag gör i att byta till elbil går väl ihop med satsningar på vindkraft. Med mer vindkraft finns det el att ladda elbilarna även i framtiden.

Om vindkraft

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Unger vd Svensk Vindenergi