Oändlig tillväxt varken möjlig eller önskvärd

19 augusti 2014 17:14

Svar till Anna Kinberg Batra och Andreas Norlén, NT 16/8

Miljöpartiets kongress beslöt att skriva in i vårt gröna manifest att vi vill utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Det var ett ansvarsfullt och insiktsfullt beslut. ”Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder” (ur Nationalencyklopedin). Vi är redan där. Det skulle krävas flera jordklot om alla levde som svenskar. Vår totala konsumtion är långt större än vad som är ekologiskt uthålligt. Därtill är den orättvist fördelad, så att allt fler inte får sina grundläggande behov uppfyllda, ens i vårt rika land.

Dessa avgörande problem verkar Anna Kinberg Batra och Andreas Norlén (M) bortse från då de – avsiktligt eller oavsiktligt – misstolkar oss gröna. Det är fantasilöst att utgå från att välfärd och investeringar endast kan finansieras med ständigt ökad tillväxt, lönearbete och konsumtion. I längden är det rentav samhällsfarligt. Ekonomin måste rymmas inom naturens ramar, inte tvärtom. Oändlig tillväxt i en ändlig värld är inte möjlig. Eller ens önskvärd.

Ekonomisk tillväxt kan inte ersätta rättvis fördelning, kloka prioriteringar och långsiktig hushållning med resurser. Det är fullt möjligt att exempelvis prioritera vård och skola i stället för allt fler skatteavdrag för dem som redan har det gott ställt. Att satsa mer på järnvägen i stället för att bygga en onödig och klimatkatastrofal sexfilig motorväg förbi Stockholm. Att satsa på förnybar energi och energieffektivisering – som ger många nya jobb – i stället för att subventionera fossilbränslen. Att stödja utveckling och export av miljöteknik i stället för vapen. Att främja långsiktigt hållbar lokal ekonomi så att människor runt Vättern kan bedriva turism och jordbruk även i framtiden, i stället för maximal vinst för gruv- och vapenkoncerner nästa kvartal. Att minska både massarbetslöshet och övertidsberg genom att dela på jobben.

Ja, vi kan välja; mer fri tid, mer sammanhållning och varsam förvaltning av vår enda jord, i stället för ökad stress, slit-och-släng-konsumtion och skenande klimatpåverkan och miljöförstöring.

Men Moderaterna verkar inte se fördelarna med en grön omställning. Vi gröna däremot tar de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningarna på allvar och är redo att anta utmaningen att styra om till en verkligt hållbar ekonomi.

Om ekonomisk tillväxt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Lillemets (MP) riksdagsledamot