Ingen satsning på ekologisk produktion

26 maj 2014 12:41

Aldrig tidigare har vi köpt så mycket ekologisk mat som förra året. Ingenting tyder på att det skulle minska i år, snarare tvärt om. Livsmedelsföretagen spår att intresset för ekologisk mat och hälsa bara kommer att öka lång tid framöver. Regeringen fattade nyligen ett glädjande beslut om att skjuta till extra medel till Landsbygdsprogrammet, som finansierar landsbygdsutveckling och miljöåtgärder inom jordbruket i hela Sverige. Vår förvåning blev emellertid stor när det blev klart att satsningarna på ökad ekologisk produktion uteblev.

2013 var året då försäljningen av ekologiska livsmedel i butikerna ökade efter att ha stått stilla och i vissa fall minskat under några år. Tillsammans redovisar livsmedelskedjorna en ökning på 13 procent mellan juni och december 2013. Särskilt frukt och grönt sticker iväg, men även andra livsmedel ökar markant: kött 23 procent, ägg tio procent, mjöl 18 procent och mjölk åtta procent.

Det är inte bara hos enskilda konsumenter som efterfrågan ökar. När 118 kommuner och 17 landsting tillfrågades så svarar nästan samtliga att de vill öka andelen ekologiskt i sin upphandling och fyra av fem vill öka andelen närproducerat. Frågan är vem som ska möta upp kundernas intresse? I verkligheten är det nämligen så att arealen jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion i Sverige minskar. Under 2012 minskade den med 44 procent jämfört med 2011. Det var andra året i rad som arealen under omställning minskade.

Ingenting tyder på att minskningen har avstannat under 2013 eller 2014. Signalerna från marknaden når helt enkelt inte fram till lantbrukarna och verkar heller inte nå fram till politikerna. I stället för att ta tillfället i akt och tydligt satsa på den produktionsgren inom svenskt lantbruk som går riktigt bra, ekologiskt, ligger budgeten för den kommande perioden på samma nivå som tidigare år och den så viktiga ekologiska rådgivningen föreslås avvecklas.

Allt fler kommuner beslutar i dag om ambitiösa mål om ekomat för den offentliga sektorn. Fram till 2010 fanns det nationella mål om både hur mycket ekologisk odling vi skulle ha i Sverige och hur mycket ekomat som kommunerna skulle köpa. I dag finns inga sådana mål från regeringen.

Regeringens brist på tydlighet gör att Sveriges lantbrukare förlorar marknadsandelar. De intresserade konsumenterna fortsätter att köpa och kräva ekologisk mat, vare sig det är i butiken, på barnens skolor eller förskolor. Men det blir inte svenska produkter som tar dessa marknadsandelar utan än mer import. Med miljönytta någon annanstans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!