Snecker (V): "Inför samtyckeslagstiftning"

Det finns allt för många exempel där kvinnor har blivit utsatta för mäns våld, sexuellt eller inte och sedan inte blivit tagna på allvar av rättsväsendet.

11 november 2014 10:11

När Stephanie anmälde sin våldsamma pojkvän för misshandel lade han ut en hemfilmad sexfilm på internet som hämnd. Filmen skickades till vänner och familj och filmen lades även ut på en kommersiell porrsajt där den såg av ungefär 3 000 personer, utan att hon visste om det.

När Linnéa gick hem från festen var hennes strumpbyxor sönderrivna. Hon hade hånglat med Jakob och sen med en annan kille hon inte kände igen. Han var full och lite aggressiv och när hon hade dragit sig ifrån honom hade han tagit tag i henne, slitit upp hennes kjol och hårdhänt stuckit in sina fingrar i henne. Hon var full, men det gjorde ändå rejält ont. Efteråt får hon höra att hon får skylla sig själv, hon var full och dessutom så bjöd hon ju inte till när hon är med flera killar på en kväll.

Under valrörelsen 2010 började det komma sms till min privata mobil. Sms:en handlade alltid om hur avsändaren tänkte på mig i olika sexuella sammanhang. Sms:en kom från ett oregistrerat kontantkort. I fyra år har jag fått sms. Jag har polisanmält varenda en. Alla anmälningar har lagts ned.

Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män (2010). Omkring 27 100 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2013. År 2009 lagfördes 12 697 män respektive 1 201 kvinnor för brott mot liv och hälsa. 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott, 171 av dem lagfördes som våldtäkt.

Mäns hot och våld mot kvinnor är utbrett. Det drabbar inte alla kvinnor, hoten och våldet ser olika ut. Men som kvinna finns det alltid en risk att du varje dag kan råka ut för något. Gå inte ut när det är mörkt. Lås alltid dörren. Akta dig för okända män. Klä dig inte för utmanande. Säg inte vad du tycker på nätet. Det är kvinnan som uppmanas att ta ansvar för att män inte ska utföra våld på dom.

Det finns allt för många exempel där kvinnor har blivit utsatta för mäns våld, sexuellt eller inte och sedan inte blivit tagna på allvar av rättsväsendet. Bemötande från rättsväsendet varierar kraftigt när kvinnor anmäler brott, och de patriarkala strukturerna är tyvärr fortfarande alltför starka.

Näthat, hotet om sexuellt våld, misshandel och vardagsrädsla sammanfattar många kvinnors verklighet. Män är de som begår den allra största delen av brotten och det är kvinnorna som är brottsoffren. Det finns mycket bra arbete som utförs i Sverige i dag, men tyvärr går utvecklingen alldeles för långsamt.

Därför behövs en feministisk rättspolitik. Ett förändrat synsätt i allt från hur lagar tillämpas och tolkas till ett rättsväsende som varenda utsatt kvinna ska känna sig trygg att vända sig till. Ett rättsväsende och en politik där det inte är kvinnans ansvar att se till att hon inte blir misshandlad eller våldtagen.

För att göra upp med den förlegade synen på kvinnors rätt till sina kroppar behövs lagar som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande och samtycke. Det är nödvändigt att en samtyckeslagstiftning införs nu. Vi måste utgå ifrån att alla människor är kapabla att uppfatta vem som är med på något och vem som inte är det. Och är någon är osäker så är det bara att fråga. Svårare än så är det inte.

Sverige behöver mer feminism, inte minst på rättspolitikens område. Det kommer Vänsterpartiet att se till.

Om sexualbrott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Snecker (V) riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson