En mänsklig migrations- och integrationspolitik

Den 24 september inleder Centerpartiet sin partistämma i Falun. Ombud, funktionärer och andra kan åka dit stärkta av Centerpartiets positiva trend samt med en partiledare som åtnjuter högst förtroende av samtliga. Båda dessa faktorer kan förmodligen förklaras av den tydlighet som Centerpartiet visat i olika frågor. En sådan fråga är migration och integration, där Centerpartiet står fast vid att Sverige ska fortsätta vara det öppna och varma land som omvärlden betraktar oss som.

18 september 2015 08:20

Samtidigt inser vi att integrationspolitiken har sina brister och har därför levererat en lista med förslag för att förbättra integration, allt från ökat stöd till kommunerna till förslag om bostäder och jobb. Men vi kan aldrig acceptera att problem med integration måste innebära att vi ska minska migrationen.

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna. I århundraden har människor kommit till, men också lämnat, Sverige. Mellan 1850 och 1930 tog omkring 1,2 miljoner svenskar båten över Atlanten till följd av ofrihet, fattigdom, magra skördar och religiös förföljelse. I dag lever människor i andra delar av världen under liknande förhållanden. Det är krig, fattigdom och förföljelse som driver dessa människor att lämna sina länder.

60 miljoner människor är på flykt i världen idag. Samtidigt gör Migrationsverket prognosen att det kommer att komma cirka 70 000 asylsökande till Sverige. Vi är övertygade om att Sverige både klarar av och ska hjälpa de människor som befinner sig på flykt och kommer till oss. Det är även vår moraliska plikt. Att i detta extrema läge lägga fram förslag som till exempel temporära uppehållstillstånd ser vi som främmande. Det leder endast till mer byråkrati och större kostnader samtidigt som integrationen inte förbättras. Med rätt integrationspolitik är vi övertygade om att vårt samhälle är robust nog att kunna hjälpa de som kommer till oss för hjälp.

När Centerpartiets medlemmar ska debattera migration- och integrationsavsnittet under partistämman kommer vi kämpa för att partiet fortsatt ska stå upp för en generös och human flykting- och invandringspolitik.

Om flyktingkrisen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Ek (C) vice oppositionsråd Valdemarsvik Julie Tran (C) fullmäktigeledamot Region Östergötland Magnus Ek (C) förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund