Effektivare arbetsscheman räcker inte

Lars Stjernkvists (S) löften och utspel kring de delade turerna inför valet 2014 kommer att sluta i en nota på cirka 46 miljoner kronor i år, pengar som Vård- och omsorgsnämnden måste dra ner från annan verksamhet inom nämndens ansvarsområden. Det är återigen de äldre och funktionsnedsatta i Norrköping som kommer att drabbas av Lars Stjernkvists och Kvartettens ofinansierade och oansvariga beslut.

7 september 2015 09:12

Vänsterpartiet ställde en fråga till majoriteten på fullmäktigesammanträdet den 26/1 angående finansieringen av projektet och pekade på att en så stor förändring skulle kosta åtskilliga miljoner och att Vård- och omsorgsnämnden absolut inte kunde stå för dessa kostnader. Det var så tydligt att förslaget inte var fullt finansierad och att Stjernkvist inte brydde sig om att det beslutet långsiktigt skulle komma att äventyra en redan bräcklig ekonomisk situation inom vård och omsorg.

Det verkar som om varken Lars Stjernkvist (S) eller för den delen Eva-Britt Sjöberg (KD) förstår att våra äldre inte har råd med flera felaktiga och ofinansierade beslut, deras utlovade lyft har blivit ett sänke för hela äldreomsorgen i kommunen. Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen.

Inför framtagningen av kommunens budget för 2015 aviserade den nya majoriteten att de skulle budgetera en hel miljon kronor, så mycket skulle det kosta enligt Stjernkvist, att få bort de delade turerna inom vården. Han lovade också att detta skulle vara genomfört 1 mars 2015 vilket det gjorde, däri underskottet på cirka 46 miljoner kroner i år (det totala underskottet för nämnden ligger just nu på en nivå runt 60 miljoner).

Vänsterpartiet delar de fackliga organisationernas målsättning om att man ska sträva efter en sammanhållen arbetstid. Vi vill också att personal i Norrköpings kommun ska ha arbetsscheman som både är förenliga med de behov som verksamheten har och att man även värnar om personalens hälsa och välbefinnande både i och utanför arbetet. Men för att genomföra detta räcker det inte med en miljon kronor.

Trodde Stjernkvist på allvar att det endast handlade om effektivisering av arbetsscheman?

För att klara av de stora utmaningar vi står inför både när det gäller infrastruktur och välfärdsfrågor, så krävs det kompetenta och ansvarsfulla politiker. Hittills har den nya majoriteten i Norrköping inte levt upp till något av det.

Om kommunpolitik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) oppositionsråd Ricardo Olivares (V)