Dags att avskaffa vårdvalet i primärvården

4 november 2014 09:38

För Vänsterpartiet är primärvården, eller vårdcentralerna, grundbulten i den svenska hälso- och sjukvården. Det är genom ett brett och omfattande arbete vid vårdcentralerna som det finns möjlighet att arbeta för att möte människor och arbeta för att göra dem friska från sjukdom och förbättra deras hälsa. Primärvården är en mycket kostnadseffektiv form av sjukvård som rätt använd kan bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Ett av de största hindren för att vårdcentralerna ska kunna vara den positiva kraft som de har potential att bli är det tvingande vårdval som den borgerliga regeringen genomförde 2010. Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen nu fått bort detta tvång, men trots det aviserar nu S, MP, C och FP som planerar att styra landstinget att de ska behålla vårdvalet.

Vårdval i primärvården innehåller en lång rad problem. För oss är det fel att man tillåter privata vinstdrivande företag att fritt etablera sig där de vill och sedan plocka ut skattepengar i vinst. Sjukvård är en rättighet som man inte ska göra till en handelsvara. Men det är inte detta som är det största problemet med vårdvalet.

Ett av de stora problemen är att vårdvalet inte gör det möjligt att bedriva ett effektivt och väl fungerande befolkningsinriktat förebyggande arbete. Före vårdvalets införande hade vårdcentralerna ett så kallat områdesansvar som innebar att man skulle arbeta i det som bodde i det geografiska närområdet för att arbeta för att förbättra folkhälsan. Detta är inte tillåtet om man har ett vårdval vilket gör att ett väldigt viktigt instrument för att förbättra hälsan i befolkningen försvinner.

Vårdvalet kommersialiserar och fragmentiserar också sjukvården. I stället för att få en vårdorganisation som har gemensamma mål och där samarbete främjas får man en situation där man ska tävla om att få så många kunder som möjligt då det är det som generar pengar. Detta gör att man tvingas lägga tid och resurser på andra saker som till exempel marknadsföring än att bedriva hälso- och sjukvård.

Bristen på samarbete syns också tydligt i hur bristen på läkare hanteras. Vårdcentralerna tävlar nu om att köpa läkare från varandra i stället för att se vilka gemensamma lösningar man kan hitta på problemet.

Vårdval i sjukvården är ett borgerligt experiment som borde få sitt slut nu. Vänsterpartiet och regeringen är överens om detta och vi hoppas de styrande partierna i landstinget också inser att detta är fel väg att gå. Medborgarnas behov ska alltid stå i första rummet för hälso- och sjukvården och det är inte möjligt att kombinera med vårdval.

Om sjukvård

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Broberg gruppledare Vänsterpartiet