Om Norrköpings Tidningar

25 mars 2007 15:50

Norrköpings Tidningar är Sveriges äldsta nu utkommande nyhetstidning, grundad 1758 och därmed även en av världens tio äldsta tidningar. Under många år var tidningen ett familjeföretag, men 1875 ombildades det till  ett aktiebolag. Sedan 1947 ägs tidningen av Erik & Asta Sundins stiftelse.
 
Under senare år har tidningen utvecklats från ett grafiskt företag till ett medieföretag som distribuerar såväl redaktionell som kommersiell information på  flertalet kanaler. Bolaget har även på senare år genom företagsförvärv vuxit i storlek.

 

I koncernen ingår idag, förutom Norrköpings Tidningar, även Folkbladet, Västerviks-Tidningen, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar och Östgöta Correspondenten. Inom koncernen ingår även, fem radiostationer i Östergötland, Norrbotten och på Gotland samt tv-kanalen 24nt television i Norrköping.

 

I Östergötland utges gratistidningen Extra Östergötland. I Norrbotten utges gratistidningarna Extra Luleå och Extra Boden. På Gotland utges gratistidningen Gotland Just Nu under sommarmånaderna.

 

Under hösten 2008 startas tv-kanaler i västra Östergötland (Linköping) samt i Norrbotten (Luleå).

 

NT-koncernen består dessutom av tre distributionsbolag, utvecklingsbolaget Teknomedia för nya medier, som har verksamhet i Norrköping, på Gotland och i Norrbotten, samt resebyrån NT-Resecenter.

 

I koncernen ingår rotationstryckföretagen Pressgrannar i Linköping/Norrköping, Tryck i Norrbotten i Luleå och Gotlands Förenade Tidningstryckerier i Visby.


Koncernen omsatte 2007 cirka 850 miljoner kronor och har cirka 780 årsanställda.
 
Lennart Foss
Verkställande direktör och koncernchef
011-200 220, lennart.foss
@nt.se

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!