Om upphovsrätt, ansvarig utgivare och publicering på nt.se

Ansvarig utgivare för nt.se är Nils Olauson.

 

25 mars 2007 15:59

Nils Olauson är enligt yttrandefrihetsgrundlagen ansvarig för allt innehåll som publiceras på nt.se.

Han bestämmer också över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot hans vilja.
Rätt att vara anonym

Eftersom grundlagen gäller för nt.se gäller också meddelarfriheten.

Ansvarig utgivare har därför ansvaret för alla uppgifter som du lämnar till nt.se för eventuell publicering. Du har då rätt att vara anonym - nt.se har tystnadsplikt om din identitet - och myndigheter får inte försöka ta reda på vem du är. En annan effekt av grundlagsskyddet är att personuppgiftslagen (PUL) inte gäller här.

Eget ansvar för inlägg

Om du deltar i chattar eller på annat sätt gör egna inlägg direkt i vår tjänst är det dock du själv som ansvarar för innehållet. Det du skriver i dina inlägg eller bidrag får därför inte:
a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
b) innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
c) innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
d) innebära att du bryter en tystnadsplikt
e) innefatta spridning av datavirus
f) innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet

Respektera "netikett"

Det material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det. Om du gör inlägg eller bidrag medger du att nt.se utan ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra. Respektera därutöver sedvanlig "Netikett", det vill säga tala om vad du heter, undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra deltagare samt ord eller annat som andra kan uppfatta som stötande.

Copyright Norrköpings Tidningar

För allt material inom NT på Internet gäller copyright Norrköpings Tidningar, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik mm.

Material från nt.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Norrköpings Tidningar. Observera att för skolor gäller inte det så kallade Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.

Materialet lagras digitalt

Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt § 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.

Allt material i Norrköpings Tidningar lagras digitalt och publiceras och
tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder material till tidningen anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. Detta gäller även material till debattsidorna.
Redaktionen ansvarar inte för insänt material som inte beställts.

Annonser införes i tidningens olika publiceringskanaler men kan också publiceras på tidningsajter i hela landet som omfattas av samarbetet inom Lokus.

Denna information finns tillgänglig för alla i nt.se på internet. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!