Körfält stängs av på vältrafikerad bro

Även biltrafiken påverkas av arbeten vid Hamnbron den här hösten.

22 augusti 2019 06:00

Som vi kunde berätta under tisdagen så stängs Hamnbron av året ut för alla cyklister och gående.

Men även biltrafiken påverkas av det pågående arbetet med en ny entré till Inre hamnen.

Under perioden 26 augusti–3 september kommer ett körfält i södergående riktning på Hamnbron att vara avstängt. I den norrgående riktningen är två körfält öppna, som vanligt.

Lite senare i höst, vecka 39-42, kommer endast ett körfält i varje riktning vara öppet under totalt fyra veckors tid. Detta på grund av arbeten i själva vägbanorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa