Vad är det som ska exkluderas?

29 juli 2019 10:20

Svar på ”Fokusera på kommunens grundläggande uppdrag” från 27/7.

I Sophia Jarls (M) debattartikel den 27 juli 2019, skriver hon att kommunen borde genomföra nödvändiga prioriteringar och välja bort sådant som inte tillhör det som är faktisk kärnverksamhet, istället för att höja skatten i syfte att öka flödet i kommunens plånbok.

Hon skriver att hon hävdar att kommunens grundläggande uppdrag är skola, vård, omsorg och investeringar i infrastruktur och så långt begriper jag vad hon avser. Men om jag, som väljare boende i Norrköpings kommun, utan större politisk kunskap, ska kunna fullt ut förstå vad hon menar, vill jag att hon definierar vad det är som borde eller kan väljas bort.

Jag behöver ett flertal tydliga exempel på vad hon tänker ska exkluderas, för att få en uppfattning om innebörden i det hon skriver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!