Kommunen får mer tid till bristerna

Arbetsmiljöverket ger kommunen ytterligare en månad för att genomföra de åtgärder som myndigheten krävt. Det innebär att åtgärderna ska vara genomförda den sista oktober, nästan ett helt år efter att schemaförändringarna infördes.

Den 12 november 2018 infördes schemaförändringarna för all vårdpersonal som jobbar natt.

– Min uppfattning är att det är två delar som vi behöver genomföra. Den första delen är att genomföra riskbedömningar för att se hur arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkas. Den andra delen handlar om att det är viktigt att vi säkerställer medarbetares och skyddsombuds delaktighet i arbetet med riskbedömningar, säger Linda Uller, socialchef, Söderköpings kommun.

Den femte juli i år gick även kommunen ut med information om att det är mycket hög arbetsbelastning inom äldreomsorgen på grund av sjukfrånvaro och semestrar. Det står också att kommunen har haft svårt att få tag i vikarier då många redan har varit uppbokade.

Ni skriver i ett brev till anställda och brukare att det är hög arbetsbelastning inom vården. Kan schemaändringarna vara en orsak?

– Den höga sjukfrånvaron kan sannolikt på några enheter förklaras med det förändringsarbete som heltidsresan inneburit, där vi ser att det till exempel brustit genom att det varit för stora förändringar mellan de olika schemaperioderna, säger Linda Uller.

Hur kommer det sig att ni vill ha en månad till för att kunna genomföra åtgärderna?

– Vi genomför just nu en utvärdering av heltidsresan (ett arbete för att heltid ska bli norm) och bemanningshandboken (som ska ge stöd och vägledning kring schemaläggning och bemanningsplanering). Det är ett viktigt underlag att ha med i riskbedömningarna som också kommer att kräva lite tid både för genomförande och analys. Utvärderingen blir klar först i slutet av augusti eller början av september och därför kan vi inte göra riskbedömningarna förrän i september, säger Linda Uller.

Hur jobbar ni vidare med åtgärderna just nu?

– Just nu genomför vi utvärderingen jag nämnde tidigare, där vi tillsammans med Kommunal tagit fram en uppdragsbeskrivning där vi till exempel angett vilka metoder som ska användas och vilka frågeställningar som ska besvaras. Utöver det har vi arbetat mycket med att förbättra och säkerställa att varje medarbetare har ett basschema, säger Linda Uller.

Fotnot: Efter publicering vill Söderköpings kommun genom sin HR-chef Bärbel Elenius framföra att det inte bara är Söderköping, utan vård- och omsorgsverksamheter i hela Sverige, som har haft problem med bemanningen i sommar. De pekar också på att arbetsbelastningen i kommunen var hög redan förra sommaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Edeson

Ämnen du kan följa