Ge inte facket mer makt

19 juni 2019 04:00

Den rödgröna regeringen vill utöka fackföreningarnas befogenheter. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill att fackliga skyddsombud i framtiden ska få göra besök även på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar, men kollektivavtal finns (SR Ekot 18/6). Ett lagförslag ska komma under hösten.

Regeringen motiverar förändringen med att säkerheten behöver förbättras på en del arbetsplatser, särskilt lär ett mål vara att få tillträde till utländska byggföretag. Ett antal dödsolyckor på arbetsplatser är den otäcka bakgrunden till att något nu behöver göras.

Samtidigt bör inte förändringen baxas igenom utan att alternativen utvärderas. Den uppenbara frågan är varför ansvaret överhuvudtaget ska ligga på fackföreningarna. Och det räcker inte som svar att facket önskar utvidgade befogenheter för sina regionala skyddsombud.

Förslaget ger fackföreningarna en roll som gränsar till myndighetsutövning. Det är inte önskvärt för andra än facket.

Parterna på arbetsmarknaden verkar också ha olika åsikter om den föreslagna förändringen. Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, förklarar i Sveriges Radio arbetsgivarsidans ståndpunkt: ”Vi ser inte det som ett seriöst förslag. I första hand för att man ännu inte har utvärderat, man vet inte om den här regionala skyddsombudsverksamheten fungerar och om den gör att arbetsmiljöarbetet i Sverige blir bättre.”

Alternativet som arbetsgivarsidan lyfter fram är oberoende arbetsmiljörådgivare. En annan tuffare åtgärd från politiken skulle vara ökade inspektioner av myndighetsföreträdare. Visserligen skulle det sistnämnda innebära en ökad statlig inblandning, men åtgärden skulle visa parterna att situationen behöver hanteras.

Samtidigt lär det finnas mer än arbetsmiljöhänsyn bakom den rödgröna regeringens förslag. Socialdemokraterna vill ge facket något. Stressen att leverera lär också vara stor, nu när det historiska bandet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen vittrar sönder underifrån. En majoritet av LO-medlemmarna röstar inte längre på Socialdemokraterna. Den gamla ordningen håller inte formen.

Men regeringsmakten ska inte användas för att hantera relationsproblem. Sprickan mellan socialdemokratin och fackföreningsmedlemmarna bör inte lagas av arbetsmarknadsministern.

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön bör utgå ifrån annat än partistrategi. Förhoppningsvis stoppar riksdagen det aviserade lagförslaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz