Vill ha fem miljoner för att bygga ny bro

Fem miljoner kronor. Det behöver kommunen nu ha för att kunna bygga en ny gång- och cykelbro i Inre hamnen.

19 juni 2019 06:00

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att ett antal investeringsprojekt skulle lyftas ut ur budgeten. Ett av projekten rör en ny gång- och cykelbro i Inre hamnen.

Nu vill kommunen ha tillgång till de fem miljoner kronor som anslagits för projektet under 2017 och 2018. Anledningen är att pengarna behövs för att kunna bygga bron.

I en tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret står bland annat följande:

"Utan en gång- och cykelbro blir integrering sämre mellan befintliga staden och den nya stadsdelen, vilket påverkar tillgänglighet för invånarna till samhällsservice som till exempel skola".

Ett nytt politiskt beslut krävs för att projektet får startas återigen, därmed behandlas ärendet på kommunfullmäktige den 17 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa