Småsaker att hålla ordning på

19 maj 2019 05:00

Har det felaktiga trängt undan det korrekta, undrar en läsare apropå två ordpar. Det första är både–och, som enligt hans observationer numera ofta kombineras "både–men också". Det andra är kombinationen mellan–och som i stället ofta får "heta mellan–till".

Det kan till exempel låta "både demokrati, men också mänskliga rättigheter". Eller "mellan klockan ett till två", för att låna läsarens exempel.

Jag delar uppfattningen att båda varianterna är vanligt förekommande och håller med om att de bör undvikas, åtminstone i skriftspråk. Många läsare blir nog störda när det förväntade andra ordet i paret aldrig dyker upp. Det är ungefär som med dels – efter ett första dels väntar man på det andra, som alltså helst bör komma.

En vanlig variant är skrivsätt som "mellan 13–14". Inte heller det är fullt lyckat, eftersom strecket betyder just "till". Ofta kan "mellan" strykas. Butiken är öppen 13–14.

Småsaker, kan tyckas. Men bra att hålla ordning på.

Någonting helt annat. En äldre läsare använder ibland formuleringen att någon har "mer energi än krafter". Ett gammal småländskt uttryck, skriver hon. Men används det på andra håll? Berätta gärna, den som vet.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostmedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson