De spanade efter konstens nya plats

Nu ska konsten in i Norrköpings nya flaggskepp Inre hamnen. Konstnärerna som valts ut gjorde sitt första besök på sin framtida arbetsplats.

15 maj 2019 20:00

Den konstnärliga utformningen av Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen har varit ute på upphandling. På onsdagen gick det formella startskottet med det första arbetsmötet mellan konstnärer, landskapsarkitekter och andra inblandade.

– Det är fem konstnärliga projekt som nu drar igång, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

I januari ska de utvalda konstnärerna visa sina första skissförslag och samtidigt som de presenterades för media fick de göra en första rundvandring i området. Att konsten upphandlas på det här sättet hör inte till vanligheterna.

– Vi fick in ett 90-tal intresseanmälningar och vi gjorde det första urvalet utifrån deras portfolios. Sedan var det ett intervjuförfarande och utifrån det gjorde valet, säger Mattias Åkeson.

– Det här är ett pilotprojekt, vi testar nytt och det är lite typiskt för Norrköping. Det är nu allt händer och vi tror att det är ett bra och effektivt sätt att få in konsten tidigt i processen, säger Helena Persson, chef för Norrköpings Konstmuseum.

Åsa Jungnelius är lektor på Konstfack och en av de utvalda konstnärerna. Hennes uppdrag är den konstnärliga gestaltningen av Södra kajen. Precis som de övriga konstnärerna har hon ingen direkt koppling till Norrköping och hon är ödmjuk inför uppgiften.

– Det är viktigt att lära känna Norrköping. Jag har jobbat mycket med platsspecifika verk, sociala processer och industrilandskap. Det känns som det här ligger ganska nära det jag brukar jobba med, säger hon.

Peter Johansson, tillsammans med Barbro Westling, ska ansvara för det framtida gång- och cykelstråk som kallas Diagonalen.

– Det ska bli spännande och väldigt intressant att nu på plats få se hur det ser ut i området. Vi kommer att göra research kring historien här och tankarna för framtiden, säger han.

Konstnärerna kommer att jobba tätt med landskapsarkitekter för de olika platserna. Starka viljor ska samsas.

– Det kommer nog gå bra, skrattar Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

– Konstnärerna har fått uppdragsbeskrivningar med riktlinjer. Sen exakt hur de gör får de nu börja fundera fram, säger hon.

Kommunalrådet Reidar Svedahl (L) var också på plats i egenskap av stadsplaneringsnämndens ordförande.

– Konsten är en viktig del av Inre hamnen. Vi har ett antal stoltheter i Norrköping, spårvagnarna, industrilandskapet och IFK Norrköping. Inre hamnen kommer bli vår nästa stora stolthet, säger han.

Konstnärerna och platserna

Följande konstnärer har tilldelats skissuppdrag för allmän plats i Inre hamnen:

Passage/Kanontorget - Michael Johansson (f 1975), bor och arbetar i Berlin, utbildad på konsthögskolan i Malmö och Trondheim. Ställer lekfulla skulpturer och vardagsföremål i relation till dess funktion och egenskaper

Kanalerna - Alexandra Stratimirovic (f 1968), serbisk-svensk konstnär som ofta arbetar med ljus. Utbildad i Belgrad och Stockholm Har genomfört flera platsspecifika konstverk på offentliga platser.

Brännerigatan/Diagonalen - Peter Johansson (f 1964) och Barbro Westling, de har samarbetet sedan 2004 med verk som gärna engagerar sin publik. De fysiska och visuella verken kan liknas vid iscensättningar

Södra kajen - Åsa Jungnelius (f 1975), lektor på Konstfack. Hennes arbete är ofta materialburet och rör sig mellan interiören till ett monumentalformat.

Gatusystem - Carola Grahn (f 1982), sydsamisk bildkonstnär som intresserar sig för maktstrukturer och sociala konstruktioner, främst i förhållande till etnicitet och genus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micke Pihlblad

Ämnen du kan följa