Nya skalbaggeproblem – företag hotas av böter

Trots att Forsbecks har flyttat sin spannmålsverksamhet fortsätter skalbaggeproblemen. Om företaget inte börjar bekämpa skadedjuren blir det nya böter.

11 april 2019 06:00

Vi har tidigare skrivit om de stora skalbaggeproblem som funnits i två fastigheter, Jungfrun 3 och Munken 18, vid Andreas kvarn i hamnen. I fastigheterna har lantbruksbolaget Forsbecks AB bedrivit lagring av spannmål. 2017 sålde Forsbecks de två fastigheterna, som ska utvecklas till bostäder och kontor i samband med exploateringen vid Inre Hamnen, därmed har företaget flyttat över sin spannmålsverksamhet till den södra sidan av hamnen.

Men även där stöter man nu på problem.

Under onsdagen fattade nämligen Byggnads- och miljöskyddsnämnden beslut om att Forsbecks måste börja bekämpa skadedjur på fastigheten Sylten 4:8. Inom 21 dagar måste företaget redovisa en åtgärdsplan för att förebygga, begränsa och bekämpa förekomsten av skadedjur.

Närmaste bostäder ligger cirka 750 meter från den aktuella fastigheten och närmaste verksamhet som kan påverkas negativt av skadedjur ligger bara sju meter från spannmålsförvaringen.

– I samband med våra kontroller såg vi inga skalbaggar, men vi menar att det finns en stor risk för att skadedjuren får fäste och att hälsoproblemen riskerar att sprida sig till närliggande verksamheter och bostäder, säger Jenny Alpéus, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Norrköpings kommun.

Spannmålslagring utgör en bra grogrund och tillväxtplats för skadedjur, därmed är det viktigt att man sköter verksamheten.

– Det finns ju andra anläggningar i området som klarar av att lagra spannmål. Det handlar till exempel om att man måste hålla rent och ha rätt ventilation.

Om Forsbecks inte kan visa att de börjat bekämpa skadedjuren så blir det ett vite på 50 000 kronor. Därefter ska ett vite på 50 000 kronor dömas ut för varje påbörjad vecka.

Företaget har tidigare bötfällts för sina problem. Under 2018 dömdes Forsbecks till vite på totalt 500 000 av mark- och miljödomstolen då bolaget inte gjort tillräckligt för att försöka minska på skalbaggarna.

– Men då företaget inte följt sina förelägganden så måste vi ta vårt nästa steg, säger Jenny Alpéus.

Därmed fattade nämnden under onsdagen även beslut om att Forsbecks förbjuds från att lagra och hantera spannmål och andra vegetabiliska jordbruksprodukter i Munken 18. Enligt en tillsyn som kommunen gjorde för ett par veckor sedan, så förekommer det fortfarande lagring av spannmål i lokalen.

När vi får tag i Per-Magnus Johansson, vd för Forsbecks, och förklarar vårt ärende säger han att han inte har tid. Efter det telefonsamtalet svarar han inte när vi ringer. Frågorna på mejlen blir också obesvarade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa