”Konsekvenserna vi ser är allvarliga”

Schemaförändringarna inom vård och omsorg riskerar att påverka både kvaliteten på verksamheten och patientsäkerheten. ”Men det är varken möjligt eller önskvärt att gå tillbaka. Det är så starkt sammankopplat med rätten till heltid”, säger Linda Uller, socialchef.

Linda Uller har nu redovisat en första uppföljning av de schemaförändringar som genomförts inom vård och omsorg under hösten. Förändringarna har blivit hårt kritiserade av personalen och kommunen har nu blivit anmälda till Arbetsmiljöverket av fackförbundet Kommunal.

Linda Uller menar att de förändringar som genomförts, och som regleras i bemanningshandboken, är en konsekvens av beslutet om rätten till heltid som togs av kommunen 2015. Rätten till heltid är också en överenskommelse mellan SKL och Kommunal och ska vara infört i alla kommuner 2021.

– Där har vi verkligen varit på bollen och lyckats svinbra, säger Linda Uller.

Andelen heltidsanställda inom äldreomsorg och LSS-verksamhet låg 2015 på 43 procent i Söderköping. Två år senare hade andelen ökat till 85 procent.

Men effekten av att färre huvuden ska göra samma jobb har inte varit tydligt, förrän nu.

– Jag har full förståelse för att man som medarbetare har svårt att se kopplingen eftersom de kanske haft heltid i flera år och inte förrän nu syns konsekvenserna. Det har varit ett svårt arbete och därför är det en förändring som måste få ta tid, säger Linda Uller.

Var Söderköping för snabba med att införa rätten till heltid?

– Jag vill inte värdera om vi var för snabba eller inte. Nu är vi bland de främsta i landet på att ha heltidsanställningar i vård och omsorg, och det är fantastiskt. Men det har också fått effekten att förändringen med bemanningshandboken upplevs ha blivit ett besvär.

Det står också klart att förändringarna som gjorts har fått negativa konsekvenser för verksamheten. Mellan november och februari har åtta personer slutat till följd av dem, sjukskrivningstalen har varit något högre (dock inte på alla enheter) och det har varit besvärligt för nattpersonalen. Det har rapporterats 65 tillbud, varav 27 är kopplade till schemaförändringarna.

Det låter allvarligt. Hur ser du på det?

– Alla konsekvenserna vi ser är allvarliga.

– Att vi hamnat i en situation där vi märker att verksamhetens kvalitet påverkas och arbetsmiljön är kraftigt påverkad är allvarligt, och ett ansvar vi har som arbetsgivare att jobba vidare med. Vi vill inte sitta fast i det här otacksamma läget där många mår dåligt och vi riskerar att äventyra kvalitet och patientsäkerhet, säger Uller.

Det är framför allt tre orosmoment hon ser i verksamheten just nu. Det handlar om en brist på kontinuitet i schemana, ett behov av en hållbar situation för nattpersonalen och att öka delaktigheten. Det vill hon åtgärda bland annat genom att öka insikten om kopplingen mellan bemanningshandboken och rätten till heltid, involvera nattpersonalen i hur arbetssituationen kan bli mer hållbar och involvera chefer och medarbetare i hur kontinuiteten i schemana kan öka.

– Vi har ju fyraveckorschemaperioder, men det är inte meningen att ska vara ett nytt schema varje period utan att det ska finnas ett basschema som det görs små förändringar i. Där har vi inte gjort jobbet ordentligt i att landa i ett bra basschema, det är en av sakerna vi verkligen måste jobba med. Sen hur vi kan jobba med kontinuiteten, det är viktigt att vi involverar chefer och medarbetare i, säger Uller.

NT har sökt men inte fått kontakt med kommunals ombudsman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa