Kommunal anmäler Söderköpings kommun

Fackförbundet Kommunal har fått nog. De har anmält 21 arbetsplatser i Söderköpings kommun, anmälningar som kan gå vidare till Arbetsmiljöverket.

27 mars 2019 17:30

– Nu har det gått så lång tid. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och det så fort som möjligt. Vi känner att vi fått nog, säger Maj Bergendahl, avdelningsordförande på Kommunal Öst.

– Vi har försökt ha en dialog med kommunen men får ingen respons. Våra medlemmar kan inte vänta längre.

Fackförbundets skyddsombud har lagt en 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren, som kan gå vidare till Arbetsmiljöverket. Anmälan innebär att skyddsombudet sett brister i arbetsmiljön och även har påtalat dessa men att det inte skett en förbättring. Fackförbundet begär att 13 punkter ska utredas enligt arbetsmiljölagen för att tillfredställa arbetsmiljön.

– Vi har försökt att förhandla och försökt att få till stånd förändringar men det har inte gått, säger Maj Bergendahl.

Kommunal har sagt upp sitt samarbetsavtal med kommunen. Det innebär att alla förhandlingar sköts direkt efter MBL, medbestämmandelagen efter uppsägningstiden.

– Den här anmälan är bred och gäller all verksamhet inom omsorg och äldreomsorg i kommunen. Det är 13 punkter som ska analyseras och riskbedömas på 21 arbetsplatser, förklarar Maj Bergendahl.

Den andra april, nästa tisdag, ska kommunen ha gjort dessa riskbedömningar. Det handlar bland annat om att gå igenom alla scheman, deras arbetstidsförläggning, den arbetsbelastning som är kopplad till schemat, den stress som detta innebär, hur tiden planeras och även hur sjukskrivningstalen ser ut.

– Våra medlemmar tycker om sitt jobb. De gör allt för att brukarna inte ska drabbas av hur arbetsförhållandena ser ut men för dem som jobbar blir den egna stressen stor och de blir lidande. För många är det mycket svårt att få ihop ett privatliv då deras scheman bara håller över fyra veckor, säger Maj Bergendahl.

Kommunal är även kritiska till att det inte finns någon överlappningstid i personalens scheman.

– Det handlar om att kvalitetssäkra verksamheten. Personalen måste ha tid för en dialog och hinna prata med varandra så att de kan informera varandra om vad som hänt, säger hon.

Under tiden jobbar alla medlemmar på som vanligt.

– Nu hoppas vi att kommunen gör en riktig riskbedömning och ser de delar som inte är bra. Vi vill att de rättar till missförhållanden som finns så att våra medlemmar får drägliga förhållanden. Det går inte att vänta till efter sommaren. Detta har redan hållit på för länge.

På måndag ska Kommunal ha ett nytt möte med kommunen och HR-chef Bärbel Elenius vill inte kommentera 6:6 a-anmälningarna innan dess.

21 anmälda arbetsplatser låter allvarligt, hur ser du på det?

– Jag vill inte uttala mig i den frågan här och nu. Vi ska träffa skyddsombuden på måndag och gå igenom anmälningarna.

– Det första steget vi tar är att vi sätter oss tillsammans och går igenom punkterna och utifrån det planerar vi hur vi ska hantera de här frågorna.

Varför väntar ni till på måndag när riskbedömningen ska vara klar på tisdag?

– Vi har kommit överens med Kommunal om att träffas på måndag morgon och jag kommer inte kommentera någonting innan vi har träffats.

Linda Uller, socialchef, anser att kommunen ändå agerar skyndsamt i ärendet.

– Vi fick frågan igår (läs i tisdags) och alla de punkter som Kommunal begär ut hade vi ändå inte hunnit få fram till på måndag. Ett första steg är att vi träffas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabet Bergquist Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa