Här får du inte längre parkera

Söndagen den 31 mars upphör gatuparkeringen i Inre hamnen.

25 mars 2019 06:00

Från och med den 1 april är det inte längre tillåtet att parkera sin bil i Inre hamnen. Gatorna som berörs ligger i kvarteret mellan Norra Promenaden och Saltängsgatan.

Enligt Norrköpings kommun är anledningen att området nu ska börja förberedas för det kommande bostadsbyggandet i Inre hamnen.

I arbetet ingår bland annat markrening av gatumark och det tidigare gasverket. Dessutom ska det förläggas nya ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el och fiber.

De aktuella gatorna ska dessutom byggas ut.

Bilister som vill parkera hänvisas till kvarteret Ankan med infart från Varvsgatan.

Här är en karta över området som får parkeringsförbud.

I maj inleds arbetet med en entré till Inre hamnen. Då kommer gång- och cykelbanorna längs Packhusgatan breddas och det byggs refuger som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Biltrafiken kommer att förbjudas på den delen av Hamnbron där det i dag går tåg. Enligt kommunen kommer arbetet tidvis att påverka framkomligheten på Packhusgatan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa