Klart: Bygger p-hus och kontor

Det är nu klart att Castellum ska bygga nytt kontor och parkeringshus i Inre hamnens östra del. Aktören vann arkitekturtävlingen – där enbart ett förslag kom in.

12 februari 2019 21:00

– Vi fick bara in ett anbud, men vi gläds åt att det var väldigt bra. Kontoret är en väldigt iögonfallande byggnad som kommer att ligga väl synlig vid kajen, säger Ola Brånäs, processansvarig exploatering.

Det vinnande förslaget ”Damen” är ritat av Belatchew arkitekter. I sin motivering skriver tävlingsjuryn: "Ett uttrycksfullt kvarter skapas genom att de olika funktionerna lyfts fram och blir synliga i fasad. Detta ger kontorshuset karaktär och en spännande arkitektonisk gestaltning”.

Juryn uppskattade särskilt förslagets variationsrikedom – och moderna parkeringslösning. Parkeringshuset ska effektivt lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och rymmer cirka 500 parkeringsplatser i ett automatiserat parkeringssystem.

– I och med att parkeringssystemet är automatiserat och för upp bilarna, så krävs mindre utrymme än i traditionella parkeringshus. Man tar till vara på ytan på ett bra sätt, säger Ola Brånäs.

Det låter avancerat. Finns sådana automatiserade p-hus i Sverige i dag?

– Jag vet inte säkert, men inte vad jag känner till, säger han.

Kontorsbyggnaderna placeras på tomtens västra del, mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata Saltängsgatan och en planerad park.

Den nya bebyggelsen ska vara färdig innan Inre hamnens första etapp är inflyttningsklar, vilket beräknas bli runt år 2022.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Segraeus

Ämnen du kan följa