Arkeologiskt fynd vid utgrävning i Norrköping

För första gången någonsin har arkeologer hittat en klockgjutargrop från sent 1100-tal i Norrköping.

6 februari 2019 21:00

I början av 2017 ville fastighetsägaren Castellum bygga en ny ramp och trappa vid sin byggnad på Gamla torget. När man började gräva gjordes vissa fynd i den så kallade schaktningsövervakningen. Därmed beslutade Länsstyrelsen i Östergötland att arbetet i stället skulle övergå i en arkeologisk undersökning.

Nu har Arkeologikonsult, som utförde arbetet, sammanställt utgrävningen i en ny rapport.

– Vi hittade en rad olika intressanta lämningar, säger Josefine Låås, projektledare vid Arkeologikonsult.

Det som stack ut mest var en speciell klockgjutargrop med bevarat stenfundament – den enda klockgjutargrop som hittills har påträffats i Norrköping,

Hur unikt är det här fyndet?

– Jag skulle säga att det är ganska unikt. Jag känner bara till ett tiotal liknande fynd, säger Josefine Låås.

Efter en noggrann undersökning av material i gropen, bland annat analyser av keramik och 14C-datering, har man kommit fram till att klockgjutargropen härstammar från medeltiden.

– Vi tolkar det som att det rör sig om perioden slutet på 1100-talet och slutet på 1200-talet, säger Josefine Låås.

Med tanke på gropens placering gör arkeologerna bedömningen att den kan ha använts till att gjuta klockan vid den medeltida kyrkan S:t Johannes, som låg där nuvarande Hörsalen ligger i dag.

Vad händer med fyndet nu?

– Det ska givetvis bevaras på museum, men än vet jag inte exakt var det hamnar.

Klockgjutning

Klockgjuteri är ett hantverk inriktat på gjutning och produktion av klockor, bland annat kyrkklockor. Det har sedan medeltiden och fram till vår tid skett i lerform.

Kring en kärna av torkad lera svarvades i lera en modell av den färdiga klockan. Modellen försågs med ett ytterskikt av vax.

Utanpå detta formades ett kraftigt ytterhölje av lera. Efter torkning avlägsnades modellen, och metallen (brons med cirka 80 procent koppar och 20 procent tenn) göts i dess hålrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa