City skiter i vad andra tycker

Det finns ingen färdig mall för hur man skapar en framgångsrik fotbollsklubb.