Här campade människorna på stenåldern

Här slog människorna på stenåldern läger för att fiska och jaga. Spåren finns kvar bara några centimeter under marken.

19 oktober 2018 19:00

Snart dras en ny Europaväg över området vid Mariehov utanför Söderköping, där det för cirka 9 000 år sedan var jaktmarker. Det som vi nu ser som kullar täckta av en färgstark höstskog var då öar med djupt vatten emellan sig. Idag breder åkrarna ut sig där havet låg.

– Vi kan tydligt se att man samlades här och bodde kvar, men det är inga permanenta boplatser, säger arkeolog Ann Westermark, från Statens historiska museer.

Tillsammans med kollegan Matilda Kjällquist undersöker hon platsen under tre dagar. Deras resultat kommer att analyseras och därefter tas beslut om man ska göra ytterligare utgrävningar.

– Fördelen med den här platsen är att det är skogsmark och fynden ligger bara några centimeter ner i jorden. Vi gräver lite och så är vi plötsligt på precis samma mark som människorna var under äldre stenåldern, säger Ann Westermark.

– Det känns som om man kan komma närmare de människor som en gång varit här. Vi kan se ögonblicksdetaljer som att någon tagit upp en sten, testat att dela den för att kolla dess kvalitet. Om den inte dög har man kastat bort den här, säger Matilda Kjällquist och pekar i skogskanten.

De har hittat en eller eventuellt två eldstäder. Många stenar som visar på att människorna tillverkat vassa redskap som knivar och spjut i material av sten och bearbetad kvarts.

Området är en liten hylla som med all säkerhet legat vid strandkanten vid havet. På stenåldern var havsnivån femtio meter högre än idag och all lägre mark var havsbotten. Det fanns mycket fisk, sjöfågel och säl som stenåldersmänniskorna jagade och åt.

Arkeologerna har handgrävt flera rutor för att få en bra bild av lägerplatsen. De tror att människorna ofta återkom hit, kanske både på hösten och våren, för att utöka matförrådet. Troligen bodde man i tält.

– Om vi har tur kan det finnas spår av vad man ätit, kanske brända fiskben eller växtdelar i jorden. Än har vi inte hittat något sådant. Det är charmen med vårt jobb. Vi vet aldrig vad vi ska hitta och var, säger Matilda Kjällquist.

– Det är svårt att tro att bara männen drog ut på jakt. Oftast rörde man sig familjevis men det kan nog vara olika. Så är det ju idag, människor gör olika i olika familjer och varför skulle de inte gjort det även på stenåldern? Det fanns många olika sätt att leva på.

Utgrävningen har tillfört mycket ny kunskap.

– Det är väldigt sällan som vårt arbete stoppar något bygge. Men det kan bli så att exploatören måste bekosta en större utforskning av platsen, det vet vi inte än, säger Ann Westermark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabet Bergquist

Ämnen du kan följa