Nu avslutas oljesaneringen

Precis som planerat har finsaneringen av oljeutsläppet utanför Flatvarp i Västerviks och Valdemarsviks kommuner, nu avslutats för hösten.

11 september 2018 18:14

Det var den 23 juli i år som lastfartyget Makassar Highway, avsett för bilar, gick på grund strax sydost om Flatvarp i norra Tjust skärgård. Några dagar senare började olja från fartyget att leta sig in i land, både Gryt och Tjust skärgård drabbades.

14 kubikmeter olja läckte ut från det grundstötta lastfartyget, vilket motsvarar ungefär 70 fulla badkar. Oljan var giftig och skadade både växtlighet och djurliv.

Efter grundstötningen inleddes ett omfattande saneringsarbete. Nu avslutas dock saneringen – helt enligt planerna.

– Alla platser där olja har hittats har sanerats med bland annat skrapor, borstar och bark, säger saneringsledaren Ola Karlsson i ett gemensamt pressmeddelande från Valdemarsviks och Västerviks kommuner.

Nu kommer väder och vind, samt vinterns is, att fortsätta nedbrytningen av de eventuella oljerester som finns kvar på hällar, klippor och stränder fram till islossning inleds i vår. Därefter återupptas finsaneringen med ytterligare en förhoppningsvis sista saneringsinsats innan fågelkläckningen inleds.

– Saneringen har gått bra, precis enligt plan och bedömningen från tidigare skeden i saneringen gäller fortfarande: Att skadorna på den känsliga havsmiljön som åstadkoms av utsläppet kommer att kunna återställas inom rimlig tid, säger Ola Karlsson vidare i pressmeddelandet.

Enligt saneringsledaren kan det under vintern vara bra att inte vistas där olja hittats. Samtliga drabbade platser är skyltade och bör inte gå att missa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen