Oväntade fynd vid kanalutgrävningen

En två dagar lång utgrävning vid slussen i Söderköping gav inget medeltida fynd, men väl en gammal mur från kanalens tidigare sträckning.

14 mars 2018 16:30

– Det är intressant att gräva i Söderköping och INTE hitta medeltid, utan rester från industrialiseringens början.

Det säger arkeolog Anders Bornfalk Back från Arkeologikonsult i Upplands Väsby. Han har under tre dagar arbetat på uppdrag av Söderköpings kommun, innan byggandet av bland annat torg och lekplats i kanalhamnen påbörjas.

Allt enligt kulturmiljölagen som föreskriver att sådana här undersökningar ska göras innan ett bygge av väg, hus eller vad det nu må vara, startas. Det för "att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer", som det står i lagen.

Den här gången var det en utgrävning som inte på något vis försenade byggstarten.

– De går inte så djupt ner, ungefär halvmetern, konstaterar Anders Bornfalk Back.

Det han innan arbetet startade förväntade sig hitta var gamla kulturlager som husgrund eller liknande.

– Området ligger i utkanten av det medeltida Söderköping, så här handlar det snarare om 1600- eller 1700-tal, sade han.

Det blev 1800-tal och ingen husgrund utan toppen av en stenmur efter en tidigare sträckning av Göta kanal. Men det är inte säkert att det är själva kanalväggen, utan det kan vara en stödmur.

– Den ursprungliga slussen från 1832 låg några meter längre ner mot Söderköping. Den här muren är den norra, så den södra ligger ännu längre ner.

Det var så att den gamla slussen redan efter 15 år måste byggas om då grundförhållandena var för dåliga eftersom den var anlagd på gamla ruiner efter kyrka och hus. För att minska vikten och trycket mot lergrunden är Söderköpings sluss den enda med träbotten.

Från början var det tänkt att arbetet skulle vara avklarat på en dag, men det intressanta fyndet gjorde att Anders Bornfalk Back stannade kvar in på en tredje dag. Han fick hjälp av en grävskopa att kartlägga kanalmurens sträckning. Med hjälp av GPS-koordinater mätte han in murens sträckning. Allt ska sedan rapporteras till kommunen och länsstyrelsen. Totalt fick han fram minst tre meter av muren.

Några större fynd gjorde inte Anders Bornfalk Back. Han visar på en liten hög som bland annat innehåller ett kopparbleck, en rostig spik, en bit porslin och botten på en flaska, där det i botten står Årnäs glasbruk (grundat 1802 och gick i konkurs 1867), som bland annat tillverkade ölbuteljer.

Anders Bornfalk Back var nöjd med sina dagar i Söderköping.

– Det är inte ofta man får gräva i en gammal sluss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér

Ämnen du kan följa