"Förenklad och för generaliserande syn"

Sveriges Arkitekter Östergötlands ordförande följer inte debatten på Facebook, men tycker att det finns fog för diskussioner.

5 november 2017 08:00

Tomas Nyström är ordförande för Sveriges Arkitekter Östergötland, och är planarkitekt på Norrköpings kommun. Han själv följer inte Arkitekturupproret på Facebook.

– Nej, jag deltar inte i just den debatten. Men inom Sveriges arkitekter är vi medvetna om att de finns och det finns absolut fog för diskussioner i enskilda frågor.

Tomas Nyström menar att det finns alltid invändningar när man bygger nytt, men det ser han inga konstigheter i.

– Att allmänheten sätter sig in i det hela, det är bra. Vi vill också ha bra diskussioner om stadsbyggande.

Att allt byggande i dag är stelt, likformat och lådaktigt tycker han bara delvis stämmer.

– Det är en förenklad och en lite för generaliserande syn på det. Men det går inte att säga att Arkitekturupproret varken har rätt eller fel.

– Däremot har det under en längre tid varit en trend med dämpade färgskalor som grått, gråsvart och kanske mörkrött. Ibland är det passande och ibland inte, säger han.

Tomas Nyström säger att det kan bli likformiga byggen när man ska bygga ett stort antal bostäder på kort tid.

– Det är samma sak i dag som 1965. Det finns en fara i enkla byggnader, vare sig det är så kallade lådor eller inte. Det måste finnas eftertanke i arkitekturen. Ibland är det knappt någon arkitekt som bestämt hur det ska se ut, utan det kan vara beställaren eller en annan aktör som har inflytande över utformningen, säger han.

16 november anordnar Sveriges Arkitekter i samarbete med Region Östergötland en offentlig debatt om det offentliga rummet där bland annat Arkitekturupproret medverkar. Platsen är Arbetets Museum klockan 17:30.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Calle Slättengren

Ämnen du kan följa