Så mycket kostar saneringen av Inre hamnen

Det ska kokas, schaktas och siktas, spontas och pumpas när marken i Inre hamnen befrias från föroreningar med början i höst. Allmänheten ska kunna följa arbetet.

21 augusti 2017 05:30

– Det är ett stort och komplext arbete, säger Elke Myrhede.

Hon är markmiljöspecialist på stadsbyggnadskontoret och delprojektledare för den marksanering som måste göras för att Inre hamnen ska kunna bli bostadsområdet. En hel del skulle vara nödvändig i alla fall.

Kostnaden är svår att beräkna, men ramen som godkänts av kommunfullmäktige går upp till totalt 425 miljoner kronor. Den är tilltagen med marginal. Hittills har kommunen fått 32 miljoner i statsbidrag för Kolkajen och pengar kommer också att sökas för gasverkstomten.

Området är visserligen indelat i gasverkstomten och Kolkajen, men i praktiken blir gasverkstomten två delar. Det beror på att kommunen inte kan komma åt västra delen av området, där Eons hetvattencentral står, förrän tidigast 2021 när Eons nya anläggning på Ingelstaområdet kan vara klar.

Saneringsarbetet börjar på Kolkajen, där metaller och tjärämnen måste bort. Med start i höst ska marken grävas upp och siktas på plats så att bara det som är förorenat behöver köras iväg.

Grafittivägarna här kommer att flyttas längre ut till en ny park – i alla fall de som är i skick att flyttas på.

Någon gång i vår kan det här arbetet vara klart.

Gasverkstomten är knepigare. Den tillhör de mest förorenade områdena i länet.

Undersökningarna håller på att avslutas. Underlag för upphandlingen ska tas fram. Förutom själva saneringen är det byggnader som ska rivas och en del källare som också måste bort. Och så ligger här de båda gasklockorna.

– Den ena gasklockan är väldigt djup, sju meter, säger Elke Myrhede och beskriver den som en stor stensatt brunn.

Hela området måste spontas in ner till åtta meters djup för att förhindra ras. Innanför måste grundvattnet pumpas ut så att nivån sänks nästan lika mycket, vilket kräver tillstånd. En ansökan har nyligen skickats in till länsstyrelsen.

­– Vi kommer att använda oss av drönare i arbetet och tanken är att materialet ska göras publikt så att allmänheten kan följa saneringen.

Det finns planer på något slags visningar på plats också.

I väntan på tillstånd är planen att koka bort tjära och bensen som finns i och runt den ena gasklockan.

– Metoden har använts i USA för den här typen av föroreningar och det har fungerat.

Fördelarna är att processen är i princip luktfri och att det blir betydligt mindre kvar att frakta bort.

– Nackdelen är att den slukar en hel del energi, säger Elke Myrhede.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa