Så kan husen i hamnen se ut

Två byggnader, den ena med en trädgård rakt genom huset, vann utvärderingsgruppens gillande för en av de sista tomterna i den första etappen av Inre hamnen.

21 mars 2017 20:00

– Den allra främsta kvalitén är förståelsen och omsorgen om platsen, säger stadsarkitekt Karin Milles Beier, som var ordförande i utvärderingsgruppen.

Projektet innehåller en större rektangulär byggnad, åtta till tio våningar hög, och en mindre, lägre rund byggnad. Båda är i glas och med raster i metall respektive trä utvändigt.

Karin Milles Beier tycker att byggnaderna anknyter till hamnverksamheten. Den runda påminner henne om en skeppsklocka och den rektangulära om en container.

I tidigare markanvisningstävlingar har åtta byggbolaget vunnit rätten att bygga bostäder i den första etappen av Inre hamnen. Etappen kommer att innehålla mellan 700 och 900 av de totalt 2 000 bostäder som planeras i Inre hamnen.

Den nu avgjorda tävlingen gäller en tomt längs Saltängsgatan, mitt i området. Den är främst tänkt för funktioner som bidrar till rörelse och besök. Det kan till exempel vara kultur, handel, kontor eller hotell.

Tre bidrag kom in och utvärderingsgruppen enades om att Castellums projekt Nova, tillsammans med Enter arkitektur, var det som bäst fångade både platsens och kommunens behov. Här finns publika bottenvåningar runt husen, som därigenom inte får några baksidor, och gröna takterrasser. I det rektangulära huset finns ett slags trädgård, men under tak, på snedden genom hela byggnaden och öppen genom alla våningsplanen.

– En vertikal trädgård, säger Karin Milles Beier och hon pekar också på utemiljön som låter kanalen bli en del av torget.

– Vi har bedömt att det här projektet kommer att ge en väldigt levande stadsmiljö, säger hon.

– Det här är vår vision, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef i Norrköping för Castellum och berättar om tankar på hotell, kanske kontorshotell med tanke på närheten till Resecentrum, café gärna i samarbete med konstnärer som kan ställa ut och en cykelverkstad tycker hon inte vore fel.

– Vi vill att det blir en mötesplats, inte bara för dem som jobbar här, säger hon.

Detaljplanen för den första etappen av Inre hamnen kan antas av kommunfullmäktige någon gång under första halvåret nästa år, om tidsplanen håller.

Delar av den här tomten ligger dock på den gamla gasverkstomten, som kräver en rejäl sanering innan något byggande kan börja. Byggstart kan möjligen bli 2020. Med byggtiden inräknad innebär det att de båda byggnaderna kan vara verklighet om tidigast fem år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa