Vrinnevisjukhuset vill inte ange vem utav männen som tillfrisknat så pass att han skrivits ut. För den tredje skadade som vårdats på sjukhus uppges läget vara stabilt, men han får ännu inte lämna sjukhuset.