Som kommunstyrelsens ordförande har han det högsta politiska personalansvaret. Det innebär inte att han får, eller vill ha, information om precis allt som händer bland kommunens 9 000 anställda.

Det var när han läste i massmedia och såg att de båda undersköterskor, som anmälts för grova övergrepp mot äldre, var tillbaka på samma arbetsplats igen efter en tids avstängning, som han reagerade. Särskilt eftersom vård- och omsorgskontoret och personalkontoret såg olika på det.

Orimlig situation
- Det tyckte jag var orimligt, säger han.

På vård- och omsorgskontoret var uppfattningen att det inte var lämpligt att de båda återvända då. Personalkontoret såg den arbetsrättsliga aspekten och tänkte annorlunda.

För Lars Stjernkvist är det inte självklart att de båda kan arbeta kvar inom vården eller ens inom kommunen.

Han ser en rättslig sida av saken och tycker att fallen borde ha polisanmälts när misstankarna kom fram.

Nolltolerans
- Kommunen ska ha nolltolerans när det gäller övergrepp och misstankar om brott ska utredas av polisen, slår han fast.

Eftersom olika bedömningar uppenbarligen görs vill han att det skapas tydliga regler för hela kommunen. Inom skolan är det redan så att alla misstankar om brott ska polisanmälas.

Den bild han fått är att en rättslig process är på gång, utan polisanmälan från kommunen. Skulle det visa sig, när chefsåklagare Torsten Angervåg kommer tillbaka från sin semester, att det inte är så tycker Lars Stjernkvist att kommunen ska gör en polisanmälan.

 

Läs mer i torsdagens Norrköpings Tidningar.