– Vi kan summera ett bra 2018 på flera sätt, det är fortsatt trygg ekonomi och medlemsantalet ökar stadigt. Nu är vi 530 medlemmar. 2014 var vi 375, uppger Maria Larsson.

Marika Koivuluoto vill tillsammans med styrelsen fortsätta föreningsuppdraget som den tidigare styrelsen påbörjat. Hon beskriver utvecklingen i termer som ett mycket gott arbete de senaste fem åren.

– Vi ska fortsätta ha ekonomin i balans, vara transparanta för medlemmarna och att få dem att engagera sig. Då vi jobbar ideellt är det viktigt att många hjälps åt. Det skapar glädje och samarbete.

En annan vision är att det ska fortsätta att vara billigt att träna med klubben, en kostnad som medlemsavgiften ska täcka.

– Oavsett kön, ålder och ekonomiska förutsättningar så vill vi vara en förening för alla på orten, där herr- och damlag har samma förutsättningar och resurser. Våra barn och ungdomar ska känna att det känns kul, utvecklande och tryggt i föreningen och den övriga idrotten ska fortsätta att utvecklas efter behovet som finns. Vi ska alla fortsätta att ha roligt tillsammans.

Klubbens barn- och ungdomsverksamhet har ett 100-tal aktiva och 15 ledare. I kategorin övrig idrott – badminton, cirkelträning, tabata, löpning och stavgång – är ökningen tydlig. Antalet motionärer på aktiviteterna blir fler och fler. Till våren kommer RIF att starta en cykelgrupp.

Förutom Marika Koivuluoto, ordförande, består styrelsen av ledamöterna Henrik Lindgren, John Melander, Sandra Svensson, Ove Andersson, Sara Hollertz och Emma Uhrberg samt suppleanten Jonas Johansson.