Uppgifterna kommer från VVS-Fabrikanternas Råd som hämtat in uppgifterna via enkäter till Sveriges samtliga kommuner.

– Med krav på avloppsdeklarationer skulle de här avloppen varit åtgärdade för länge sedan. Nu har vi istället 240 000 enskilda avlopp i Sverige som varit olagliga i 50 år, uppger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

I Valdemarsvik finns 2 089 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. I somras lades ett utredningsförslag om obligatoriska avloppsdeklarationer som höjer åtgärdstakten. Här föreslås en avloppsdeklaration som betyder att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år. Det underlättar dels kommunernas prioritering av tillsynen, dels får fastighetsägaren ett kvitto på hur väl den egna avloppsanläggningen fungerar.

– Vi har sedan 2016 skärpt tillsynstakten och gör ungefär 600 årliga kontroller i Söderköping och Valdemarsvik. Vi har som mål att ha inventerat samtliga på tio år, säger Magnus Larsson, miljöskyddsinspektör.

Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem. Det beror ofta på dålig rening och läckande enskilda avlopp.