Svaret: "Budgeten ska hållas"

Fler sektorer än bara Barn, Utbildning och Arbetsmarknad tvingas hålla igen och spara miljonbelopp, berättar kommunalrådet Jenny Elander Ek (C).

3 april 2019 05:00

– Besparingarna är bland annat en följd av minskade statsbidrag och lägre tilldelning som gör att sektorn behöver minska sina kostnader. Exakt hur mycket pengar det handlar om kan vi inte säga ännu. Det pågår ett arbete inom sektorn för att komma till rätta med den minskade budgetramen samt leverera konsekvensanalyser till politiken av de förändringar som sker och kan komma att ske, säger hon.

Kommer det att fungera?

– Utgångspunkten är att budgeten ska hållas. Men uppdraget är tufft och det är jag den förste att erkänna. Det blir kännbart.

Hon förklarar att även andra sektorer inom Valdemarsviks kommun nu behöver se över verksamheterna för att prioritera och effektivisera.

– Det blir förändringar när årsbokslutet pekar på ett underskott inom verksamheterna på cirka 14 miljoner för 2018. Jag har full respekt för att omställningarna – och osäkerheten kring dessa – kommer att skapa oro. Förhoppningen är att vi tillsammans ska kunna skapa en organisation som står stark inför framtidens utmaning i form av ändrade ekonomiska förutsättningar samtidigt som vi levererar kvalitet till kommuninvånarna.

Oppositionsrådet Per Hollertz (M) ser allvarligt på kommunens ekonomiska läge och oron inom lärarleden:

– Ekvationen att både öka lärarbehörigheten och klara sektorns kraftiga besparingskrav är svår. Vi går mot tuffa tider. Risken finns att årets negativa budgetprognos släpas med till 2020 års budgetprocess. Framöver krävs det att kommunen vänder och väger varje krona på guldvåg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa