Svar dröjer om hemtjänsten

Hur säkerställs stabilitet och goda arbetsvillkor inom hemtjänsten? Det var en interpellation från Malin Östh (V) på veckans kommunfullmäktige. Men utförligt svar får hon vänta på till nästa KF, då frågan också ska debatteras.

25 mars 2019 10:39

Läs mer: Vårdpersonalen flyr – letar nya jobb.

Det Malin Östh vill veta efter all turbulens inom hemtjänsten är bland annat om det finns delar i schemaändringen som inneburit konsekvenser för verksamheten och brukarna, eller gett oönskade effekter på arbetsmiljön.

Socialnämndens ordförande Boel Holgersson (C), som interpellationen riktats till, håller med om att schemaändringen väcker en del frågor, men att en utvärdering redan är på gång och vill då kunna ge ett utförligare svar.

– De frågor som ställs kommer att belysas i utvärderingen och eftersom den inte är färdigställd kan jag inte ge några säkra svar, men jag återkommer när den har lämnats till socialnämnden, säger Boel Holgersson.

Något som Malin Östh inte kände sig nöjd med.

– Jag hade önskat att man hade redogjort för de konsekvenser som är kända så här långt. Vi vet ändå en hel del, som att det är tre gånger så många som sagt upp sig under 2018 som under tidigare år, att sjukskrivningstalen fortsatt är höga och att flera allvarliga incidenter hänt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa