Snart kommer p-vakterna till Valdemarsvik

Valdemarsvik ska snart få parkeringsvakter. Det har nu kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ett enigt ja till, men det formella beslutet tas i kommunstyrelsen 10 juni.

17 maj 2019 22:00

– Det handar inte om att vi ska börja ta avgifter, vi ska ha en fri parkering i Valdemarsvik, det är något vi är rädda om, säger oppositionsrådet Per Hollertz (M).

Istället handlar det om att trafikregler och tidsgränser följs.

– Det finns ett ökat tryck från näringsidkarna om mer ordning, bland annat är det problem med 30-minutersparkeringar på Storgatan där många parkerar längre, samt att många ställer sig på handikapparkeringar, säger Per Hollertz.

– Många ställer också skrotbilar på kommunala parkeringar.

Kommunalrådet Ted Starkås (S) ser också positivt på att p-övervakning införs.

– Det är dags nu, vi har ju också fått reaktioner från andra på att det behövs. Det finns också många trasiga bilar som fått stå alldeles för länge på våra parkeringar och nu blir lättare att få bort, eftersom p-vakter har större befogenheter att ingripa mot det som är trafikfarligt, säger Ted Starkås.

Parkeringsbolag kommer att anlitas och beräknad årlig kostnad är 260 000, baserad på tio timmars övervakning per vecka, men timantalet är ännu inte helt fastställt.

Något datum för genomförandet av nyordningen finns inte heller än.

– Vi har sagt 1 juli, men måste hinna få ett avtal klart med något parkeringsbolag först, säger Ted Starkås.

Som grund för det politiska beslutet finns en utförlig skrivelse från kommunens trafiksamordnare Kristina Hörnqvist som skriver:

”Parkeringsövervakning införs för att säkerställa att parkering sker på rätt sätt. Parkeringsvakter är utbildade i att vara ett stöd för trafikanten, vara personliga i sitt bemötande, guida besökare och vägleda fordonsförare som är på väg att göra fel. Slarvig och oaktsam parkering får konsekvenser för trafiksäkerheten. Exempelvis när tre bilar parkeras på Storgatans p-platser avsedda för två, så att halva bilen blir kvar ute i gaturummet.”

Hon slår också hål på en utbredd missuppfattning:

”En bra parkeringsövervakning innebär inte att en parkeringsvakt har till uppgift att utfärda så många bötesförelägganden som möjligt. Den uppfattningen är förlegad och har ingen sanning. Parkeringsbolag har inte någon extra förtjänst på varje parkeringsbot, som många tror. De har sin faktiska timkostnad, inget mer”.

Någon "klocka" det vill säga p-skiva som visar tiden för parkeringen kommer dock inte att införas, åtminstone inte i början.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa