Sjöberg: Öppna för invandrarna

Ämnen som etablering och integration fanns på dagordningen när arbetsförmedlingens (AF) generaldirektör Mikael Sjöberg, besökte Valdemarsvik under fredagen. –Var inte rädd att öppna företagen för invandrarna. Våga prova och låt dem visa vad de kan, sa Sjöberg under besöket i kommunhuset.

25 september 2015 15:17

– En invandrare är en investering och vi framtidssäkrar landet, just nu, tillade, af:s högsta chef.

Han kom till en kommun som ligger i toppskiktet, när det gäller att ta emot antalet asylsökande. Men arbetstillfällen växer inte på träd. Mikael Sjöberg lanserade ett önskemål med adress näringslivet i förhoppning om att företagen öppnar dörrarna för flyktingarna.

– Det finns oerhört många kompetenta personer som kommer till Sverige och det är väldigt sällan som arbetsgivarna behöver förbinda sig för långa tider om de öppnar dörrarna. Våga prova, säger vi även till koncerncheferna inom de 16 största företagen i landet, sa Sjöberg och vände sig till Mattias Wahlsten, inom arbetsförmedlingen.

Wahlsten berättade att af har en stor verktygslåda ur vilken man kan ta fram enskilda anpassningar, exempelvis skräddarsydda praktikplatser, som arbetsgivarna kan få ersättning för.

– Det kan också handla om att arbetsgivare hjälper oss att bedöma personens yrkeskompetens, för att se vad som behöver inom validering och komplettering.

För Valdemarsviks vidkommande kommer arbetsmarknaden att behöva en rad nyanställningar framöver. Kommunstyrelsens ordförande Erland Olauson(S) noterade att varannan företagare och arbetstagare i kommunen är över 50 år och var tredje är 60 år eller äldre.

– Vi står inför en period med arbetsbrist och vi ska försöka ta till vara dem som kommer hit, inflikade kommunalrådet Helen Johansson Kokkonen(S).

Mikael Sjöberg slog fast att flyktingar ska betraktas som vilken arbetslös som helst, vilket innebär att de ska ha samma stöd och kontakt som andra arbetslösa.

– Samtidigt är det är oerhört viktigt att arbetsförmedlingen har bra kontakter, vilket det finns i de små kommunerna.

Han menade att det svenska språkets betydelse in någon mån har övervärderats.

– Inom väldigt många arbeten så behöver du inte kunna så bra svenska. När man väl kommer till ett jobb så lär man sig oftast svenska bra mycket snabbare.

På frågan varför valideringen är så seg i Sverige, eftersom en läkare tvingas vänta i flera år, medan det rör sig om några månader i Tyskland, svarade Mikael Sjöberg att ”det har varit ett bekymmer.”

– Men socialstyrelsen har fått mer pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist