Så ska bruksområdet utvecklas

En lekplats, ett utegym och en badplats. Det är några av förslagen från Gusums invånare som kommunen nu går vidare med i färdigställandet av det sanerade bruksområdet.

21 oktober 2016 19:00

I slutet av september hölls ett möte för allmänheten där Gusumsborna själva fick komma med idéer om hur bruksområdet ska utvecklas. Samtidigt har det varit möjligt att via ett formulär på webben lämna synpunkter och förslag på vad som skulle göra området attraktivt.

– Det är en massa olika saker vi listat, men det finns några saker som det är mer sannolikt att vi går vidare med, säger Martine Christensen Odenhall, sektorchef inom samhällsbyggnad och kultur.

En lekplats med något extra, kanske en vattenlek liknande den i Strömparken i Norrköping, är ett av förslagen som kommunen nu jobbar vidare med. Ett utegym, en boulebana och en badplats är andra sådana förslag.

– Genom saneringen har vattenspegeln blivit breddad och det har blivit en liten ö mitt på. Innan saneringen var det, vad jag vet, ingen som badade i Gusumån men nu är det renat och badbart. Ett bad är ett ganska starkt önskemål från lokalbefolkningen.

En annan fråga är vad som ska hända med Röda ladan och där är förhoppningen att någon slags servering ska bli verklighet. Flera personer har påpekat att det skulle behövas entreprenörer som går in och sätter igång verksamheter, till exempel kafé eller minigolf.

– Vi har i åtanke att det kan poppa upp sådana saker och det gör att vi inte ska täcka in varenda yta, säger Christensen Odenhall.

Kommunen tittar också på själva utformningen och utsmyckningen av området och tänker ta in en landskapsarkitekt till uppdraget.

– Den personen ska titta på helheten och lämpliga planteringar på olika platser, blommande körsbärsträd framför den långa fabriksbyggnaden kanske?

Så snart ett konkret förslag finns att ta ställning till kommer det att klubbas igenom politiskt.

Hur ser tidsplanen ut?

– Min plan är att om vi anlitar en landskapsarkitekt i höst och får fram handlingar som en entreprenör kan gå efter, så bör de kunna börja gräva så snart det går i vår.

För Christensen Odenhall är planerna för bruksområdet något hon ser fram emot att förverkliga.

– Det är ett väldigt stimulerande projekt, man får verkligen skapa något nytt och sätta något på plats som ska finnas där i många decennier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim