Rondellen som blivit både snackis - och genväg

Bussar, lastbilar och långtradare tvingas rulla genom rondellen på dispens när utrymmena inte räcker till.

14 mars 1919 15:16

– Tung trafik måste gena över rondellen för att komma vidare. Det är naturligtvis inte bra. Tyvärr har människor som kör personbilar börjat göra likadant och då blir det galet. Att lösa en felaktig rondell med dispens känns överhuvudtaget fel, Folk reagerar, säger Arne Nordlin, Gusumsbo.

Varför ansvariga på Trafikverket och kommunen valde att göra rondellen så pass trång i höstas har han inget bra svar på.

– Det är för snävt. Bussförare och yrkeschaufförer med släp eller stora flak som kommer från Folkets hus-hållet måste köra över rondellen och tvingas avvika från vägtrafikförordningen. Mig veterligen har det inte hänt någon olycka, men en rondell bör inte räddas av en dispens.

Arne Nordlin är tveksam till om det har förekommit några diskussioner eller samrådsmöten innan rondellen byggdes i slutet av förra året.

– Om huvudsyftet är att hålla ned hastigheten var inte det gamla systemet sämre med en mer ”naturlig” korsning.

Kristina Hörnqvist är trafiksamordnare på Valdemarsviks kommun. Hon förklarar att innan Trafikverket byggde rondellen kontaktade myndigheten kommunen för att visa ritningar och diskutera en del åtgärder. Kommunen har varit med och medfinansierat satsningen.

– Jag anser att vi måste ha förtroende för att Trafikverket har planerat och byggt den på bästa sätt i förhållande till framkomlighet, säkerhet och miljö. Storleken på en cirkulationsplats dimensioneras utifrån trafikmängd. Förmodligen är utrymmet ett skäl till att den är överkörningsbar för stora fordon. Att sedan bilister väljer att köra på annat sätt igenom cirkulationsplatsen är ett medvetet lagbrott, säger hon.

Vad Kristina Hörnqvist känner till är platsen föreskriven med lokala föreskrifter att vara en cirkulationsplats.

– Som vi alla vet och kan se på plats, så är det inte fyra vägar som möts vinkelrätt. Två av vägarna, Centrumplatsen och Kvarnvägen, gick tidigare nästan ihop innan de kom fram till Bruksgatan. Jag tycker att Trafikverket har fått till det på ett bra sätt, utvecklar hon.

Joanna Ljunggren är presskommunikatör på Trafikverket. Hon förklarar att det inte är myndighetens uppgift att hålla koll på bilisterna.

– Bryter man mot trafikreglerna är det en polisiär fråga. Vi kan inte agera mot bilister som utnyttjar den tyngre trafikens dispens att passera över rondellen. Vi uppmanar bilister att sänka hastigheten, vara extra uppmärksam vid rondellen och följa gängse trafikregler. För sin egen och andras skull. I april-maj tänker vi måla sidlinjer i asfalten. Idag finns bara mittlinjer, säger Joanna Ljunggren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa