– Jag har backat 30 år tillbaka­ i tiden och bättre sommarsiffror än så här har vi aldrig haft. Skärgården intresserar människor. Länsvägarna till Arkösund, Tyrislöt och Fyrudden samt E22 är inkörsportarna till oss, säger turismchefen Göran Trysberg.

– Vi är också bra på att tillsammans med Söderköping och Norrköping marknadsföra skärgården via mässor,­ annonsering, broschyrer och hemsidor. Allt sammantaget gör att folk hittar hit till vattnet.

Turistbyrån noterade 7 800 besök, drygt hälften kom under juli, plus besökarna som informerades i gästhamnen via den nya mobila turist­byrån. Statistiken visar ett stort övertag för svenska besökare, cirka 73 procent.

Artikelbild

| Glad. Göran Trysberg, turismchef i Valdemarsviks kommun, konstaterar att årets turistsäsong var något alldeles extra.

Tyskarna utgör fortfarande den största andelen av utländska besökare (18,2 procent). Göran­ Trysberg pratar om en tydlig trend för Valdemarsvik som helhet. Medan juni tappar i popularitet så blir antalet besökare fler i augusti.

Den uppgående utvecklingen för husbilar är välkänd. Valdemarsvik är inget undantag. Totalt 2 715 husbilsnätter har bokförts hittills i år vilket är mer än båt­nätterna. Ändå har 1 516 båtar besökt hamnen i Valdemarsvik i år – plus 11,7 procent – jämfört med sommaren 2016.

För gästhamnarna i Fyrudden och Harstena är ökningen 6,3 respektive 5,6 procent. Statistiken visar även på bra säsongssiffror för campingplatserna Ekön, Grännäs och Yxningen.

– Husbilssäsongen sträcker sig i stort sett över hela året. Vi har fortfarande husbilar som övernattar hos oss trots att vi är långt inne i december månad.

– Redan för fem, sex år sedan blev jag tipsad av en kommunivånare att intresset för husbilar kommer att bli stort. Vi gjorde då en handfull provisoriska platser för att prova. Valdemarsviks kommun har 19 husbilsplatser i hamnen som det ofta är kö till under högsäsong. Området marknadsför sig själv.

Göran Trysberg är övertygad om att rörelserna och utbudet runt Storgatan i mångt och mycket kan leva året runt tack vare sommarturisterna.

– Vi pratar om en liten tätort med 3 000 invånare där sommarhandeln har jätte­stor betydelse. Förutom skärgården lockar våra arrangemang i kommunen även publik utifrån. Allsången är en jättegrej och Karnebåtfestivalen har funnits under lång tid samt Ringarums- och Gusumsdagarna.

– De föreningsdriva arrangemangen har stor betydelse för turistnäringen. Allt sammantaget skapar stolthet och merbesök i kommunen, menar GöranTrysberg.

– Svårast är att locka hit turister som aldrig har varit här. Enklast och billigast är att få besökare att stanna kvar längre i Valdemarsvik än vad som kanske var tänkt från början.