Titeln är Gränstrakter och omfattar 46 dikter om övergången från ett liv till något annat. En bok som är genomlyst av författarens egen förtröstan på något beständigare än bara det som är här och nu.

– Dikterna kommer framför allt från de samtal jag haft under åren som psykoterapeut och speciellt när det handlar om existentiella frågor om livet, döden och funderingar på om det finns något tillstånd efter döden, säger Lillemor Högerås.

– Jag tror inte att det tar slut. Vi träder ut ur något, men jag tror också att vi då träder in i ett nytt tillstånd, säger hon.

– Men det skulle vara intressant att veta hur andra tolkar det jag skriver, jag kan ju bara utgå från mina egna tankar, mina bilder och metaforer.

Metaforer som hämtas från segling och båtliv.

– Att vara nära naturen och ana sin litenhet, att respektera och ibland frukta krafterna.

Lillemor Högerås medverkar nu också i boken Novelletter till jul, som en av femton författare med dikter och berättelser för unga och vuxna.